Vzdělávací programy pro I. stupeň ZŠ

Programy pro první stupeň základních škol trvají 70–90 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují chápání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují interakci se spolužáky a reagování na jejich podněty. Vybrané programy rozvíjejí také vnímání hudebních podnětů, představy o tanci nebo zapojují hmatové a čichové vjemy.
Pokud není blíže specifikováno, jsou níže uvedené programy vhodné pro všechny ročníky prvního stupně. Na základě předchozí domluvy s pedagogem však přizpůsobíme množství informací konkrétnímu ročníku, aby obsah vhodně doplňoval aktuální výuku a byl přínosem.
 
 
Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence
 
UŽ JSI BYL V GALERII? / Program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Ukážeme dětem, co všechno mohou v galerii vidět, zažít, jak se v ní chovat, a „naťukneme“ otázku, co je to umění. Program si klade za cíl představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet, kde mohou trávit volný čas a hravým způsobem se učit nové věci. Součástí programu je výtvarná aktivita zprostředkovávající vybrané dílo ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem a návštěva Vizuálních heren.
 
LINIE Č.115? / Linie, struktury, geometrické elementy, hra s náhodou a propojení umění s vědou. To jsou základní oblasti, kterým se věnoval Zdeněk Sýkora ve své tvorbě. Některé z nich prozkoumáte v rámci programu „Linie č. 115?“. Budeme pracovat s tvary, barvami, jejich vzájemnými vztahy a také s náhodou, která je nedílnou součástí našeho života.
 
PANÍ CHARITA / „Umění o lidech a pro lidi“, to bylo jedním z hesel zakladatele hominismu Pavla Brázdy. V jeho obrazech se odráží fascinace městem a lidmi, kteří se v něm pohybují. Při pozorném pohledu na jeho obraz s názvem „Paní Charita“, ve stálé expozice Stavy mysli/ Za obrazem, odhalíme běžné životné situace, každodenní zkušenosti, i lidské vztahy. A protože podle Pavla Brázdy je hlava sídlem duše, podíváme se i na další díla, ve kterých tato místa ztvárňuje. Také si budeme povídat o výrazných barvách a liniích, pro něj tak typických. A jak bychom vypadali jeho očima my? A Jak by vypadalo sídlo naší duše?

LETEM SVĚTEM UNESCEM/ Co mají společného Kutná Hora, Litomyšl, Brno, Olomouc, Telč, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Lednice-Valtice, Praha, Třebíč a Žďár nad Sázavou? Všechna města jsou zapsaná na seznam UNESCO. Ať už jste tato památkově chráněná místa navštívili, nebo ne, během programu je společně blíže prozkoumáme. Otisk, který zanechají v naší paměti, pak ztvárníme technikou fotogramu a koláže.

ANDĚL PRO VITÍKA / Výtvarným materiálem se může stát opravdu cokoli. Žáci se seznámí s umělkyní, která dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Ne nadarmo se říká, že přátelé jsou jako andělé. Jaké kamarády máte ve své třídě a kdo by mohl být tím Vaším „andělem“? Na pozadí těchto otázek vytvoříme společné dílo, které propojí tvorbu Věry Janouškové s námi samotnými.  

TVAROHRANÍ / Edukační program k obrazu Kolovrátkář od Josefa Čapka děti zavede do světa geometrických tvarů a sociálních témat. Využíváme vzdělávací oblasti pro základní stupeň, a to Člověk a společnost, ale také Umění a kultura. Tvarovou fantazii podpoříme vlastní tvorbou, jejímž motivem bude figura. Otevřeme také společensky diskutované téma, zda má umění zobrazovat jen to hezké. Ukážeme, že v umění jsou důležité emoce a zamyšlení. Cílem programu je rozvíjet představivost a tvořivost dětí prostřednictvím výtvarné aktivity.

VŠEDNÍ GESTO / Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka – lidské tělo - a využívá k tomu svérázné techniky jako je mačkání, prořezávání a vrstvení papíru či textilu či otisky částí i celého lidského těla. Jejím cílem ale není zachytit dokonale lidskou podobu, ale nitro člověka, jeho podstatu. Inspirováni jejím dílem si budeme povídat o lidském těle a komunikaci beze slov. Vyzkoušíme si, jestli se beze slov dorozumíme, jaká jsou naše všední gesta a v ateliéru je pak společně zachytíme  na papír.  (Tento program vznikl v rámci akreditovaného kurzu pro pedagogy MŠ, autorem je Lucie Sádlová)

JAZZ / Důležitým prvkem programu je spojení výtvarného díla s dílem hudebním. Na začátku programu si děti poslechnou různé hudební styly, které se budou snažit zachytit barvou. Společně pak vytvoří barevnou koláž hudebního díla. V expozici se děti zkusí zamyslet, jaká může být hudba, zda na nás působí, a jaká barva může, co vyjadřovat. Po návratu do ateliéru se děti pokusí vytvořit za zvuků jazzu (Kirchnerova oblíbeného muzikanta Archieho Sheppa), vlastní výtvarné dílo. Reflexe probíhající v časové ose shrne prožitky a emoce dětí při poslechu hudby. Děti mohou ostatním sdělit, jak se jim malovalo při poslechu hudby a zda se jim pracovalo jinak, než když hudbu neposlouchají.  (Tento program vznikl v rámci akreditovaného kurzu pro pedagogy MŠ, autorem je Anežka Procházková)

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22