Vzdělávací programy pro mateřské školy

Programy pro mateřské školy trvají 45–60 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují chápání uměleckých děl, představivost a tvořivost. Současně podporují interakci se spolužáky a reagování na jejich podněty. Vybrané programy rozvíjejí také vnímání hudebních podnětů nebo představy o tanci. 
 
Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence:
 
UŽ JSI BYL V GALERII? / Program seznámí nejmladší žáky s galerijním prostředím. Ukážeme dětem, co všechno mohou v galerii vidět, zažít, jak se v ní chovat, a „naťukneme“ otázku, co je to umění. Program si klade za cíl představit naši instituci jako místo, kam se děti mohou vracet, kde mohou trávit volný čas a hravým způsobem se učit nové věci. Součástí programu je výtvarná aktivita zprostředkovávající vybrané dílo ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem a návštěva Vizuálních heren.

LINIE Č.115? / Linie, struktury, geometrické elementy, hra s náhodou a propojení umění s vědou. To jsou základní oblasti, kterým se věnoval Zdeněk Sýkora ve své tvorbě. Některé z nich prozkoumáte v rámci programu „Linie č. 115?“. Budeme pracovat s tvary, barvami, jejich vzájemnými vztahy a také s náhodou, která je nedílnou součástí našeho života.

PANÍ CHARITA / „Umění o lidech a pro lidi“, to bylo jedním z hesel zakladatele hominismu Pavla Brázdy. V jeho obrazech se odráží fascinace městem a lidmi, kteří se v něm pohybují. Při pozorném pohledu na jeho obraz s názvem „Paní Charita“, ve stálé expozice Stavy mysli/ Za obrazem, odhalíme běžné životné situace, každodenní zkušenosti, i lidské vztahy. A protože podle Pavla Brázdy je hlava sídlem duše, podíváme se i na další díla, ve kterých tato místa ztvárňuje. Také si budeme povídat o výrazných barvách a liniích, pro něj tak typických. A jak bychom vypadali jeho očima my? A Jak by vypadalo sídlo naší duše?

MLHA PŘEDE MNOU, MLHA ZA MNOU / Při pozorném pohledu na jemné dílo Václava Boštíka se ponoříme do mlhoviny a odhalíme na první pohled netušené barvy a tvary. Čtverec a kruh, které provázely tvorbu Václava Boštíka, budou i našimi hlavními motivy. Šikovní předškoláci si sami nakreslí a vystřihnou barevné tvary, které v ateliéru skryjeme za mlhovinou vytvořenou temperovými barvami. Při pečlivém pozorování, povídání a vlastní tvorbě zjistíme, že nás za mlhou čeká něco více než jen barevný kruh nebo čtverec.

ANDĚL PRO VITÍKA / Výtvarným materiálem se může stát opravdu cokoli. Žáci se seznámí s umělkyní, která dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Ne nadarmo se říká, že přátelé jsou jako andělé. Jaké kamarády máte ve své třídě a kdo by mohl být tím Vaším „andělem“? Na pozadí těchto otázek vytvoříme společné dílo, které propojí tvorbu Věry Janouškové s námi samotnými. 

CESTA ZA SNY/ Kde se berou sny a jak vznikají? Můžeme na ně nějakým způsobem výtvarně reagovat? Vydejme se do světa snových představ předních českých surrealistů Mikuláše Medka, Jindřicha Štýrského a Toyen. K jakým konkrétním věcem odkazují tvary v jejich obrazech a do jakých prostředí je dosadili? Co vypovídají o jejich životech? Vydáme se na dobrodružnou cestu do podvědomí těchto tří umělců a vyzkoušíme i svoji představivost a fantazii v reakci na jejich díla i vybrané věci kolem nás.

TVAROHRANÍ / Edukační program k obrazu Kolovrátkář od Josefa Čapka děti zavede do světa geometrických tvarů (čtverců, obdélníků, kruhů i trojúhelníků) a sociálních témat. Budeme si pohrávat s tvary jeho kubistických postav a zároveň v nich rozpoznávat konkrétní typy lidí. Kdo jsou? A proč je Josef Čapek maloval? Povídat si ale budeme i o barvách. Na závěr nás čeká vlastní tvorba, jejímž motivem bude opět figura. A jaká? To už se nechte překvapit. Prozradit můžeme alespoň to, že vám bude dobře známá. Program vychází ze vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání Dítě a společnost. Cílem programu je rozvíjet představivost a tvořivost dětí prostřednictvím výtvarné aktivity.

VŠEDNÍ GESTO / Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka – lidské tělo - a využívá k tomu svérázné techniky jako je mačkání, prořezávání a vrstvení papíru či textilu či otisky částí i celého lidského těla. Jejím cílem ale není zachytit dokonale lidskou podobu, ale nitro člověka, jeho podstatu. Inspirováni jejím dílem si budeme povídat o lidském těle a komunikaci beze slov. Vyzkoušíme si, jestli se beze slov dorozumíme, jaká jsou naše všední gesta a v ateliéru je pak společně zachytíme  na papír.  (Tento program vznikl v rámci akreditovaného kurzu pro pedagogy MŠ, autorem je Lucie Sádlová)

JAZZ / Důležitým prvkem programu je spojení výtvarného díla s dílem hudebním. Na začátku programu si děti poslechnou různé hudební styly, které se budou snažit zachytit barvou. Společně pak vytvoří barevnou koláž hudebního díla. V expozici se děti zkusí zamyslet, jaká může být hudba, zda na nás působí, a jaká barva může, co vyjadřovat. Po návratu do ateliéru se děti pokusí vytvořit za zvuků jazzu (Kirchnerova oblíbeného muzikanta Archieho Sheppa), vlastní výtvarné dílo. Reflexe probíhající v časové ose shrne prožitky a emoce dětí při poslechu hudby. Děti mohou ostatním sdělit, jak se jim malovalo při poslechu hudby a zda se jim pracovalo jinak, než když hudbu neposlouchají.  (Tento program vznikl v rámci akreditovaného kurzu pro pedagogy MŠ, autorem je Anežka Procházková)

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22