Vzdělávací programy pro střední školy

Časově náročnější programy pro střední školy (120 min) jsou koncipovány jako diskuse a kladou důraz na spojování souvislostí. Jedním z cílů programů je rozvoj kompetencí kulturních a k umělecké komunikaci, stejně jako kompetencí komunikativních, sociálních a personálních.
Pogramy pokrývají vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost (dějepis: moderní doba I. - situace v letech 1914 - 1945, moderní doba II. - soudobé dějiny) a především oblast umění a kultura (výtvarný obor: obrazové znakové systémy a znakové systémy výtvarného umění). Charakter oboru umožňuje vstupovat do všech průřezových témat. 

 

Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence:

ŘÁDNÁ NÁHODA / Prostřednictvím obrazů Zdeňka Sýkory si představíme vývoj jeho tvorby od realistické malby až po díla spadající pod styl geometrické abstrakce. Ukážeme žákům vznik malby netradičním způsobem. V průběhu programu nás aktivity zavedou do světa struktur a linií. Účastníci budou ve skupinách tvořit s pomocí náhody, ale i předem připraveného řádu. Výtvarné aktivity podpoří představivost a také neméně důležitou schopnost spolupráce.

Klíčová slova: matematika, umění, malba, řád, náhoda, struktury, linie / Umělec: Zdeněk Sýkora

UMĚNÍ V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938)/ Program slouží k přestavení meziválečného období. Věnovat se budeme třem hlavním uměleckým hnutím jako je kubismus, expresionismus a surrealismus. Směry budou představeny na obrazech od Josefa Čapka, Emila Filly a Václava Tikala. Program má přivést děti k zamyšlení se nad hrůzami války, nesoucími s sebou společenskou chudobu. Teoretická část proběhne formou diskuze, která podpoří chápání uměleckých děl v meziválečném období. Po teoretické části následuje výtvarná aktivita, při které si děti vyzkouší sestavit vlastní zátiší symbolizující období válečného strádání.

Klíčová slova: válka, společnost, chudoba, současnost / Umělci: Josef Čapek, Emil Filla, František Tikal

CO SE SKRÝVÁ ZA „OSMIČKOU“ / Co se dělo po roce 1948 a jaké změny se udály za dvacet let? Jak situace, které nastaly, ovlivnily umělecký svět na našem území? Jak žili umělci a v čem spočívala jejich tvorba? Na to všechno se budeme ptát během programu, který se věnuje dvěma významným rokům během nichž se svět rozdělil na dvě poloviny. Budeme se zabývat rozdílem mezi tzv. oficiálním a neoficiálním umění a pokusíme se vcítit do člověka, který nemůže svobodně žít svůj život.

Klíčová slova: komunismus, svoboda, zákaz, sorela, 1948, 1968, 1989 / Umělci: Jitka Válová, Věra Janoušková, Mikuláš Medek

 

Edukační program k výstavnímu prostoru Přesahy grafiky

O GRAFICE / Program seznámí studenty s grafickými technikami a významnými představiteli jednotlivých disciplín české i světové grafiky. Teoretická rovina programu je realizována formou přednášky a návštěvou aktuální výstavy v prostoru Přesahy grafiky. V tvůrčí části si studenti vyzkoušejí techniku černobílého linorytu, vícebarevného linorytu cestou soutisku matric, sítotisku formou šablony a suché jehly. Časově náročný program doporučujeme rozdělit na tři dopolední návštěvy, nebo vybrat pro praktickou zkušenost pouze jednu z technik. 

Klíčová slova: grafické techniky, tisk z plochy, tisk z výšky, průtisk, matrice, papír / Umělci: dle aktuálního výstavního plánu prostoru Přesahy grafiky

"AKTIVNÍ UMĚNÍ" / Vladimír Boudník, tovární dělník, ale i výtvarník. Zakladatel uměleckého hnutí s názvem explosionalismus a přední český experimentátor v oblasti grafiky. Jeho tvorba vycházela z hry s vlastní představivostí (explosionalismus) a s materiálem z prostředí práce, kterou vykonával (aktivní grafika). Vydáme se na stopu materiálu, se kterým pracoval, i technik, které k tvorbě svých obrazů používal. Necháme se inspirovat a vytvoříme díla plná vynalézavosti a akce.

Délka programu: 120 - 150 min.

Klíčová slova: aktivní grafika, monotyp, matrice, explosionalismus / Umělci: Vladimír Boudník

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22