LINORYT / výtvarná dílna s ONDŘEJEM MICHÁLKEM

Dílna nabídne účastníkům praktickou interpretaci některých postupů, které charakterizují grafické dílo Josefa Čapka. Například redukci individuálních rysů portrétované osoby na základní znak nebo převod půltónové škály do kontrastního černobílého provedení. Teoretická příprava před vypracováním návrhu a vytvořením tiskové matrice v linoleu bude obsahovat i krátké obecné zamyšlení nad způsoby "čtení" jednoduchých obrazů (např. piktogramů), proměnlivým vztahem mezi zobrazujícím a abstraktním, stylizací a karikaturou. Na závěr dílny si každý účastník vytiskne svůj linoryt v lisu nebo ručně. / Místo konání: Ateliér LC GASK / Termín: sobota 23. května 2014, 10.00–17.00 hodin / Cena: 200,- Kč (zahrnuje odborné vedení a výtvarný materiál) Rezervace: militka@gask.cz, 725 607390

Datum konání: 
23. 05.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22