cyklus k 350.výročí JK pokračuje 9/12 s Jakubem Pátkem

Vážení návštěvníci,

srdečně Vás zveme na další z cyklu přednášek k 350. výročí položení základního kamene jezuitské koleje. Pozvání přijal Jakub Pátek. Budeme si povídat o významné osobnosti českého baroka hraběti Františku Antonínu Šporkovi, někdejším žákovi jezuitské koleje.

Zveme Vás na přednášku IN UMBRA FAGI - VE STÍNU BUKU v sobotu 9. prosince od 16.00 hodin.

Vstup je 20 Kč, pro členy klubu Přítel GASK zdarma.

Program připravil Petr Adámek. Celý přehled najdete níže pod článkem.

28. ledna
JEZUITÉ PŘICHÁZEJÍ
Přednáška historičky Ivany Čornejové o příchodu
jezuitů do českých zemí a jejich zdejším působení.

25. února
CESTY VE ZNAMENÍ KŘÍŽE
Přednáška Pavla Zavadila a Zdeňka Hojdy
o misijních cestách českých jezuitů do zámoří.

18. března
STARÉ PAMĚTI KUTNOHORSKÉ
Přednáška literárního historika Miloše Sládka
o díle barokního spisovatele Jana Kořínka,
působícího ve zdejší koleji.

29. dubna
ĎÁBLOVA PAST
Promítání filmu Františka Vláčila Ďáblova past
doplněné přednáškou filmového historika Ivana
Klimeše, inspirovanou jeho esejí „Vítejte v baroku!“

 

27. května

UČITELÉ A ŽÁCI
Přednáška Kláry Zářecké o historii a významu
jezuitských gymnázií v Čechách.

10. června
SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ
Přednáška Martina C. Putny o reflexi jezuitského
řádu v české moderní literatuře.

23. září
JOSEF VÁCHAL A JEZUITÉ
Přednáška historičky MArie Rakušanové
o inspiracích jezuitskou a církevní tematikou
v díle Josefa Váchala, spojená s četbou jeho
přednášky „Komika v době temna“ v podání
Martina Kulhánka.

28. října
BÁSNÍK A MISIONÁŘ
Přednáška literární historičky Marie Škarpové
o Fridrichu Bridelovi, který coby jezuitský misionář
zemřel ve zdejší koleji, doplněná přednesem
jeho skladby „Co Bůh? Člověk?“ v podání
Františka Kreuzmanna.

25. listopadu
TEMNO
Promítání filmové adaptace románu Aloise
Jiráska Temno z roku 1950 spojené s přednáškou
Ivany Čornejové a Víta Vlnase o historickém
pozadí knižního i filmového zpracování.

9. prosince
IN UMBRA FAGI – VE STÍNU BUKU
Přednáška Jakuba Pátka o významné osobnosti
českého baroka, hraběti Františku Antonínu
Šporkovi, někdejším žákovi kutnohorské koleje.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22