cyklus přednášek k 350.výročí JK pokračuje 25/2 se dvěma historiky

Vážení návštěvníci,

srdečně Vás zveme na roční cyklus besed a přednášek u příležitosti 350. výročí položení základního kamene jezuitské koleje. Druhé setkání s historiky Pavlem Zavadilem a Zdeňkem Hojdou  proběhne v sobotu 25. února od 17 hodin v barokní lékárně.

Kompletní přehled najdete v článku. Připravil Petr Adámek.

Před tři sta padesáti lety, 24. března roku 1667, tj. den před svátkem Zvěstování Panně Marii, byl položen základní kámen jezuitské koleje v Kutné Hoře. Rádi bychom tuto událost připomněli slavnostním cyklem, který by rozličným způsobem mapoval význam jezuitského řádu v našich zemích. Po celý rok se budeme setkávat s historiky, uměnovědci, teoretiky a umělci, abychom s nimi poznávali nejen dávnou historii a vrcholné období působení Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, ale i vliv, jaký tento řád a někteří jeho představitelé měli na moderní literaturu, výtvarné umění a kinematografii.

 

28. ledna

JEZUITÉ PŘICHÁZEJÍ

Přednáška historičky Ivany Čornejové o příchodu jezuitů do českých zemí a jejich zdejším působení.

 

25. února

CESTY VE ZNAMENÍ KŘÍŽE

Přednáška Pavla Zavadila a Zdeňka Hojdy o misijních cestách českých jezuitů do zámoří.

 

18. března

STARÉ PAMĚTI KUTNOHORSKÉ

Přednáška literárního historika Miloše Sládka o díle barokního spisovatele Jana Kořínka, působícího ve zdejší koleji.

 

29. dubna

ĎÁBLOVA PAST

Promítání filmu Františka Vláčila Ďáblova past doplněné přednáškou filmového historika Ivana Klimeše, inspirovanou jeho esejí „Vítejte v baroku!“

 

27. května

UČITELÉ A ŽÁCI

Přednáška Kláry Zářecké o historii a významu jezuitských gymnázií v Čechách.

 

10. června

SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ

Přednáška Martina C. Putny o reflexi jezuitského řádu v české moderní literatuře.

 

23. září

JOSEF VÁCHAL A JEZUITÉ

Přednáška historika a uměnovědce Jiřího Kaše o inspiracích jezuitskou a církevní tematikou v díle Josefa Váchala, spojená s četbou jeho přednášky „Komika v době temna“ v podání Martina Kulhánka.

 

28. října

BÁSNÍK A MISIONÁŘ

Přednáška literární historičky Marie Škarpové o Fridrichu Bridelovi, který coby jezuitský misionář zemřel ve zdejší koleji, doplněná přednesem jeho skladby „Co Bůh? Člověk?“ v podání Alfreda Strejčka.

 

 

25. listopadu

TEMNO

Promítání filmové adaptace románu Aloise Jiráska Temno z roku 1950 spojené s přednáškou Ivany Čornejové a Víta Vlnase o historickém pozadí románového i filmového zpracování.

 

9. prosince

IN UMBRA FAGI – VE STÍNU BUKU

Přednáška Jakuba Pátka o významné osobnosti českého baroka, hraběti Františku Antonínu Šporkovi, někdejším žákovi kutnohorské koleje.

 

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22