OBRAZ - SLOVO - PROSTOR / Sobotní GASK 23. 2.

VRATISLAV NECHLEBA: TAJEMNÁ TVÁŘ
13.00 Tajemná tvář — mezigenerační program pro rodiny k výstavě Vratislava Nechleby ze sbírek GASK.

Restaurátorská práce je tak trochu detektivní. Jak detektiv, tak restaurátor si u každého případu nejprve kladou otázky, na které postupně hledají odpovědi. Proč je obraz nedokončený? Nepohodl se snad Vratislav Nechleba s osobou na obraze? Čí je tajemná
tvář zamalovaného obličeje? Přijďte společně vymyslet identitu a příběh tajemné osoby a zjistit, co odhalilo restaurování obrazů Vratislava Nechleby.
Místo setkání: pokladna GASK / místo konání: časová osa, ateliér, blackbox / vstupné: 60 kč dítě a rodič zdarma / délka programu: 120 minut / rezervace nejpozději dva dny předem na zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390

LADISLAV ŠALOUN: DOTEK OSUDU
16.00 DOTEKY – Tanec ve výstavě Ladislav Šaloun: Dotek osudu v podání tanečnice Ley Švejdové a instrumentalistka a zpěvačka Milli N. Janatkové.

Místo setkání: předsálí výstavy (3. n. p.) / Vstupné: zdarma k platné vstupence na výstavu / Doba trvání: cca 15 minut / Rezervace nutná na zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390

16.30 MÁ KAŽDÝ SNŮ SVÝCH ANURADHAPURU
Literární koláž z veršů Jaroslava Vrchlického a vzpomínek Alberta Pražáka v podání Víta Maloty, Martina Kulhánka a Petra Adámka, za hudebního doprovodu Václava Mlčocha a Onřeje Šíly.

Doprovodný program k výstavě Ladislav Šaloun: Dotek osudu.
Místo konání: Barokní lékárna / Vstupné: 20 Kč

V rámci doprovodného programu připravujeme

Doprovodné programy pro tento týden

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22