SPOLU... rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog

Spolu…rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog jsme navrhli jako samoobslužný program, který umožňuje v mezigeneračním dialogu poznávat díla vybraných dvojic autorů, kteří jsou v příbuzenském vztahu.

Tento formát doprovodného programu ke Stavům mysli / Za obrazem - stálé expozici Galerie Středočeského kraje (GASK) volně navazuje na naše mezigenerační programy pro rodiny a otevírá prostor pro poznávání nejen uměleckého díla, ale také sebe samých.

Základem programu je dialogový list věnovaný konkrétní dvojici autorů. Dialogový list doplňuje taška s pomůckami, kterou si můžete zapůjčit na pokladně GASK. Pokud jako rodina nevyužijete výtvarnou tašku, například z časových důvodů, v tiráži listu je výčet navrženého materiálu doporučeného i pro výtvarné aktivity a sdílení v domácím prostředí.

První dialogový list Spolu… věnovaný dílu a životu Evy Kmentové a Olbrama Zoubka vyšel jako pilotní v prosinci 2016. Ve druhém listu Antonín Slavíček a Mikuláš Medek jsme navázali na dřívější vřelou spolupráci s edukačními odděleními Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) a Východočeské galerie v Pardubicích (VČG). Prostřednictvím odkazu na tyto instituce a díla Antonína Slavíčka a Mikuláše Medka v jejich stálých expozicích vás zveme k objevování dalších sbírek v sousedních krajích. Dialogové listy, které vznikly během roku 2017 a 2018 jsou zaměřeny na život a dílo uměleckých dvojic Jitky a Květy Válových, Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Augusta a Charlotte a Louisy Piepenhagenových, Věry a Vladimíra Janouškových, Věry Novákové a Pavla Brázdy.

Všechny dialogové listy Spolu… navrhujeme jako nadčasové materiály, které si kladou za cíl zpřístupnit významné autory, jejichž díla se nacházejí ve sbírkách řady institucí.

Listy si můžete zakoupit na pokladně GASK. Cena jednoho listu je 20 Kč.

V rámci doprovodného programu připravujeme

SPOLU... rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog

Spolu…rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog jsme navrhli jako samoobslužný program, kter

  • 20. 06.2017
Typ doprovodného programu: 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22