Výtvarné dílny pro studenty, dospělé a seniory

    Na školní rok 2018/19, připravujeme novou výtvarnou dílnu, která bude určena pro studenty středních škol. Studenti se budou setkávat s originálními díly moderního a současného umění. Budou interaktivně poznávat obsah a formu vybraného díla, stanou se umělci reagujícími na aktuální témata a otázky. Zárověň budou seznámeni s chodem galerie a vyzkouší si role jejich zaměstnanců.

    17. listopadu (sobota) od 10.00 hodin / Transformace malby - workshop s umělcem Janem Tichým

    Přijďte si vyzkoušet netradiční techniku malby. Ve výtvarné dílně s malířem Janem Tichým přenesete vlastní kresbu na autorský porcelán. Budete pracovat za pomoci techniky sůl pod glazurou v kombinaci s kobaltem.

    Lektorské centrum GASK nabízí neplacenou praxi během letních výtvarných dílen pro děti „pARTy time GASK 2019“. Pozice: Asistent vedoucího edukátora výtvarných dílen či vedoucího edukátora výtvarných dílen.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22