Rudy Linka, vernisáž i oslavy Velikonoc - březen v GASK

Nenechte si ujít březen v GASK - začneme světově s jazzmenem Rudy Linkou a doprovodem, potom otevřeme novou velkou výstavu Vidět čas a oslavíme Velikonoce - pohádkami, živou muzikou, ukázkami řemesel a tradičním jarmarkem.

PROGRAM GASK BŘEZEN 2018

4. března (neděle) 18.00 Rudy Linka trio: American trailer – jazzový koncert světových hudebníků

Vstupné 200 Kč, barokní refektář, předprodej na pokladně GASK, rezervace na pokladna-KH@gask.cz

6. března (úterý) 11.00 – STAVY MYSLI BEZ BARIÉR Komentovaná prohlídka pro rodiče s malými dětmi v expozici Stavy mysli/ Za obrazem

Komentovaná prohlídka Vás provede díly, která odráží dva protichůdné stavy mysli - rovnováhu a napětí.

Vstupné 30 Kč, dítě zdarma

10. března (sobota) 16.00 – vernisáž výstavy Vidět časod Daniela Hanzlíka a Pavla Mrkuse

Projekt vychází z principů známých fyzikálních zákonitostí, podle kterých se orientujeme ve světě. Na straně druhé reflektuje fiktivní svět virtuálních datových prostředí, která ve stále větší míře ovlivňují naše vnímání, prožívání a rozhodování.

Vstupné zdarma

15. března (čtvrtek) 18.00 GASK BEZ BARIÉR: TICHÝ ROZHOVOR / Když jdou děti spát – večerní výtvarná dílna pro rodiče s tématem Přátelství. Inspirací bude dílo sochaře Jiřího Středy.

Vstupné 60 Kč, rezervace na bartosova@gask.cz

17. března 2018 (sobota)10.00 Výtvarná dílna s umělcem Janem Tichým

 

Výtvarná dílna k výstavě Emoce krajiny s jejím autorem poodhalí technologii výroby porcelánu. Každý účastník vytvoří vlastní malbu na autorský porcelán.

 

Vstupné: 300 Kč (materiál a odborné vedení) Rezervace: bartosova@gask.cz; hasalova@gask.cz

 

24. března (sobota) 13.00 CESTY ZA SNY / Mezigenerační program ke stálé expozici

Kde se berou sny a jak vznikají? Vydáme se do světa snových představ předních českých surrealistů Mikuláše Medka, Jindřicha Štýrského a Toyen. Pojďme na dobrodružnou cestu do podvědomí těchto tří umělců a vyzkoušíme i svoji představivost a fantazii v reakci na jejich díla i vybrané věci kolem nás. Výstupem bude společné rodinné dílo.

Vstupné: 60 Kč dítě a rodič zdarma / Rezervace: nejpozději dva dny předem na bartosova@gask.cz nebo hasalova@gask.cz

24. března (sobota) Velikonoce v GASK – pohádky, jarmark, živá hudba

10.30 pohádka: O princi z knížky

11.00 vystoupení dětského folklorního souboru

13:45 pohádka: Princezna na hrášku

14.30 vystoupení dětského folklorního souboru s průvodem vynášení smrti

 

Tomášovka trio – živé hudební vstupy po celý den

Velikonoční jarmark po celý den: ZDOBENÍ KRASLIC, PLETENÍ POMLÁZEK, KOVÁŘI, ŘEZBÁŘI, HRNČÍŘI, ŠPERKAŘI, VIZOVICKÉ PEČIVO, PERNÍKY, KERAMIKA, TEXTILNÍ DROBNOSTI

Dílničky pro děti

Vstup zdarma

24. března (sobota) 16.00 Svatý Václav a Jan Hus – svár dvou mučedníků mezi světovými válkami

 Z cyklu ANNO DOMINI 1918

Přednáška Petra Čorneje o konkurenci svatováclavské a husovské tradice v období první republiky, se zaměřením na jejich roli, kterou sehrály ve sporu o smysl českých dějin, především v polemice mezi T. G. Masarykem a Josefem Pekařem

Vstupné 20 Kč

 

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22