SAMETOVÁ - výtvarná soutěž u příležitosti 30 let od sametové revoluce

Výtvarná soutěž pro žáky základních a základních uměleckých škol ve Středočeském kraji ke třicátému výročí sametové revoluce pořádaná Středočeským krajem a Galerií Středočeského kraje pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.
 
Zadání soutěže:
Zeptejte se rodičů nebo prarodičů na období tzv. sametové revoluce před 30 lety a zachyťte, jaké mají na toto období vzpomínky, co a jak v té době prožívali, jaké byly jejich pocity…
 
Výtvarné práce budou hodnoceny ve dvou kategoriích:
1. kategorie / 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (jednotlivci, skupiny v max. počtu 5 členů; plošná práce, fotografie, video)
2. kategorie / základní umělecké školy (jednotlivci, skupiny v max. počtu 5 členů; plošná práce, fotografie, video)
 
Podmínky soutěže:
Do soutěže můžete zasílat jak plošné práce a fotografie, tak videa. Účastnit se mohou jednotlivci i skupiny.
Plošné práce / formát maximálně A2; technika libovolná (např. kresba, malba, grafika, koláž, kombinovaná technika…); práce, u kterých může dojít ke stírání či sprášení barev, prosím, zafixujte (např. pastel); jsou přijímány pouze originály prací (ne kopie, xerox)
Fotografie / adjustované na formátu A3 nebo A2, přijímány jsou pouze fotografie na kvalitním fotopapíru
Video / film nebo animace (max. délka 3 min)
Technické parametry:
• kontejner: MP4 nebo mov
• formát: MPEG-4, H264
• rozlišení: FullHD 1080 p (1920 × 1080) nebo Hdready 720 p (1280 × 720)
• audio bitrate: 128 kbps
• stopáž: max. 3 min
 
Označení výtvarných prací na papíře (štítek v příloze):
• Jméno a příjmení dítěte (uvádějte v tomto pořadí)
• Věk, rok narození, pohlaví dítěte
• Název díla
• Technika, jakou bylo dílo vytvořeno
• Název a přesná adresa školy či organizace, která práce posílá
• E-mailové spojení na školu a učitele (kam budou zaslány výsledky vyhodnocení soutěže), telefon
• Soulas s podmínkami soutěže
Označení videa (štítek v příloze):
• Do přílohy e-mailu vložte oskenovaný štítek s podpisem
 
Účastník soutěže podpisem svého zákonného zástupce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, věk, rok narození) pro účely organizace výtvarné soutěže pořádané Středočeským krajem. Dále účastník souhlasí s podmínkami výtvarné soutěže, které tvoří přílohu přihlášky výtvarných prací.
 
V každé kategorii budou vyhlášeny tři vítězné práce z každé výtvarné oblasti – plošné práce, fotografie, multimediální práce (jak mezi jednotlivci, tak skupinami).
 
Výtvarné práce zasílejte nejpozději do 8. listopadu 2019 na e-mail: zikmundova@gask.cz (video) nebo poštou na 
adresu: GASK Kutná Hora – Veronika Zikmundová, Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora (plošné práce a fotografie).
Vyhodnocení soutěže a informování všech zúčastněných proběhne nejpozději do 20. listopadu 2019.
 
Nejlepší práce budou vystaveny v Galerii Středočeského kraje od 21. listopadu 2019 do 5. ledna 2020.
Slavnostní vyhlášení za účasti představitelů kraje a vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 17. prosince 2019.
 
Nevystavené práce bude možné vyzvednout do 13. prosince 2019, vždy po telefonické domluvě s edukátorkami LC GASK.
Vystavené práce budou připraveny k vyzvednutí od 13. ledna 2020, vždy po telefonické domluvě.
 
Autoři zasláním výtvarné práce souhlasí s jejím zveřejněním a udělují Středočeskému kraji bezplatně a v neomezeném rozsahu licenci k užití výtvarné práce, jakožto autorského díla, pro potřeby Středočeského kraje, a to všemi známými způsoby užití.
 
Výherci se mohou těšit na zajímavé hodnotné ceny.
Datum konání: 
08. 11.2019

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22