SPOLU... rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog

Spolu…rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog jsme navrhli jako samoobslužný program, který umožňuje v mezigeneračním dialogu poznávat díla vybraných dvojic autorů, kteří jsou v příbuzenském vztahu.

Tento formát doprovodného programu ke Stavům mysli / Za obrazem - stálé expozici Galerie Středočeského kraje (GASK) volně navazuje na naše mezigenerační programy pro rodiny a otevírá prostor pro poznávání nejen uměleckého díla, ale také sebe samých.

Základem programu je dialogový list věnovaný konkrétní dvojici autorů. Dialogový list doplňuje taška s pomůckami, kterou si můžete zapůjčit na pokladně GASK. Pokud jako rodina nevyužijete výtvarnou tašku, například z časových důvodů, v tiráži listu je výčet navrženého materiálu doporučeného i pro výtvarné aktivity a sdílení v domácím prostředí.

První dialogový list Spolu… věnovaný dílu a životu Evy Kmentové a Olbrama Zoubka vyšel jako pilotní v prosinci 2016. Ve druhém listu Antonín Slavíček_Mikuláš Medek jsme navázali na dřívější vřelou spolupráci s edukačními odděleními Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) a Východočeské galerie v Pardubicích (VČG). Prostřednictvím odkazu na tyto instituce a díla Antonína Slavíčka a Mikuláše Medka v jejich stálých expozicích vás zveme k objevování dalších sbírek v sousedních krajích. Podobně tomu tak bude rovněž u dalších listů, které chystáme: Adriena Šimotová a Jiří John, sestry Válovy, August Bedřich a Charlotte a Louise Piepenhagenovi.

Všechny dialogové listy Spolu… navrhujeme jako nadčasové materiály, které si kladou za cíl zpřístupnit významné autory, jejichž díla se nacházejí ve sbírkách řady institucí.

Datum konání: 
20. 06.2017

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22