Antonín Brinda - Akt ideologie

foto: Lenka Benešová
31. 05.2015 - 27. 09.2015

Experimentální prostor

sklepení

Antonín Brinda (nar. 1990) se zabývá vztahem mezi státem uplatňovanou ideologií a sexualitou. Vychází přitom z textu Louise Pierra Althussera Ideologie a ideologické státní aparáty, v němž jsou vymezeny principy, kterými stát působí na obyvatele a přiřazuje jim místo ve společnosti.

Za jeden z ideologických státních aparátů považuje Brinda právě lidskou sexualitu, kterou rozděluje do dvou modelů. První je rodinný model – z hlediska legislativy je rodina stále nejvíce podporovaná, zažitý úzus nám říká, že rodina je základem státu. Občan je produktivní, je zařazen v systému a jeho intimní sféra je ovládnutá. Druhý model pak splňuje jedinec, jehož pohlavní aktivity nejsou regulovány a u nějž dochází k častému střídání sexuálních partnerů. Z pohledu státu je však rozdíl těchto modelů ve výsledku nepatrný. Jedinec je stále produktivní, jeho (sexuální) vzpoura je pouze zdánlivá.

Výstava „Akt ideologie“ v GASK – Galerii Středočeského kraje nastoluje otázku, zda a jak je možné vymanit se z ideologického rámce života jednotlivce. Antonín Brinda nachází jednu z možných odpovědí ve vztahu sexuality a lásky – stát má schopnost regulace vztahů, ale nikoliv lásky.

Antonín Brinda, Lenka Benešová a Radka Zahradníková

 

foto: Lenka Benešová

Doprovodný program

Vernisáž

GASK Vás srdečně zve na vernisáže v sobotu 30. 5. 2015

  • 30. 05.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

  • 24.03. 13:00

    24. březba 2018 (sobota) od 13.00 hodin / CESTY ZA SNY - mezigenerační program pro rodiny k vybraným dílům ze stálé expozice Stavy mysli/ Za obrazem – obměny a intervence

  • 24.03. 15:00

     

    24. března (so), od 15.00 hod. / VIDĚT ČAS / Komentovaná prohlídka výstavy s jejími autory Danielem Hanzlíkem, Pavlem Mrkusem a kurátorkou Veronikou Marešovou.

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22