Ateliér skla Petra Stanického (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) a Jense Pfeifera (Gerrit Rietveld Academie Amsterdam) – Velký Třesk

22. 09.2019 - 01. 12.2019

Kurátorka: Veronika Marešová

Výstavní prostory: Projectroom, Experimentální prostor

Vernisáž 21/9

Výstava Velký třesk vychází z přesvědčení, že stejně jako Marcel Duchamp předznamenal svými ready mades vývoj současného umění, stěžejním dílem pro uměleckou práci se sklem je jeho Velké sklo.

Je-li Velké sklo začátkem, musí předznamenávat díla založená na důslednosti myšlenek, které ponechávají prostor náhodě, na konceptuálním přístupu, nedokončenosti či otevřenosti, na touze a erotice.

 

Díla vystavená v GASKu prostřednictvím různých médií a materiálu skla navazují nejen na Velké sklo, ale i na sklářské tradice, oboje však současně podrobují kritice jak je typické pro postkonceptuální přístup a jeho demokratická média. Studenti a absolventi obou ateliérů zkoumají hranice a možnosti skla a využívají ho jako materiál pro post-konceptuální uchopení aktuálních témat v současném umění, která vyjadřují prostřednictvím objektů, kreseb, situací ale i nových médií a performancí. 

Umělci:Johan Adam, Atousa Bandeh, Kateřina Bušová, Linda da Costa, Zdeňka Fusková, Yuna Choi, Samantha Chua, Renato Japi, Nikola Kovalíková, Michaela Kramulová, Tomáš Krejčí, Kristina Maňáková, Aleksi Marjamaa, Emilia Omilianowicz, Jens Pfeifer, Maria Sixtová, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Erno Takala, Henna Vihantavaara, Robert Vlasák, Eva van der Zand

 

 

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22