Petr Fiala - Český horizont

20. 11.2016 - 09. 04.2017

vernisáž: 19/11 2016

trvání výstavy: 20/11 2016 - 9/4 2017

prostory: Café Fatal

kurátor: Richard Drury

Obrazy Petra Fialy (*1969) představují bránu do světa pohybujícího se na pomezí věcné skutečnosti a snové záhadnosti. Jeho kontemplativně pojaté výjevy formálně navazují na evropskou malířskou tradici, a to jak ve smyslu klasických žánrů (interiér, zátiší, krajina), tak ve smyslu pozorně namalovaných či nakreslených námětů zasazených v perspektivní prostorovosti. Nejde však o pouhou bezmyšlenkovou nostalgii. Autor do své tvůrčí řeči vetkává lekce moderních senzibilit (Rousseau, symbolismus, surrealismus) a především živou výpověď o vlastních citových a myšlenkových stavech jako člověk na začátku 21. století. Duševní naplněnost z krásy viděného světa se v jeho tvorbě tak konfrontuje s neklidem imaginárních vizí a jemnou ironií bránící před dogmatem samoúčelného půvabu.

Výstava Petra Fialy v GASK se zaměřuje na krajinomalbu, což je téma, které nejen portrétuje vnější vzhled přírody, ale které (zejména od romantismu 19. století) skrze přírodu zviditelňuje vnitřní život člověka. Bez dramatického „mořského nekonečna“ je česká krajina intimním prostředím tradičně inspirujícím k lyrické introspekci; toto příznačně české „bloudění básnivé mysli“ najdeme též u zrodu Fialových harmonických reflexí. 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22