Stavy mysli – Za obrazem, nová stálá expozice

25. 05.2014 - 31. 12.2017

Prostor:
galerie I. a galerie II.
2. a 3. patro

Vstupné:

dospělí: 80 Kč
rodinné vstupné: 120 Kč
senioři, ZTP, studenti do 26 let 50% sleva

Nové pojetí stálé expozice GASK – Galerie Středočeského kraje v jezuitské koleji v Kutné Hoře se zásadně liší od její předchozí podoby, kde se mapovalo postupné historické budování sbírek.

Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících (nebo vůči sobě se vymezujících) stylů a „-ismů“. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice, představující výběr nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace).

Název „Stavy mysli“ znázorňuje cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině společenských a historických reálií. Místo uskupení děl v expozici čistě podle časové či slohové vzájemnosti počítá nová expozice s konfrontováním děl, která mají společný uchopitelný rozměr vnitřního života člověka. Divák tak nebude prožívat expozici jako encyklopedický výklad dějin moderního umění, ale jako „cestu lidské mysli“ napříč širokým spektrem jejích reflexí. Tímto postupem si nová stálá expozice klade za cíl vyzývat diváky k iniciativnějšímu přemýšlení nad obsahem vystavených děl.

Druhá část názvu, „Za obrazem“ naznačuje snahu divákům otevřít „skrytý svět“ ležící za každým představeným exponátem ve smyslu umělcovy vnitřní představivosti a jeho (mnohdy problematického) postavení ve společnosti, ve které žil. Koneckonců jde tu o uchopení snad té nejzásadnější otázky: co je to vlastně umělec a co ho vede k výtvarnému projevu v podobě, kterou vidíme?

Richard Drury, kurátor výstavy

Doprovodný program

křest publikace Stavy mysli / Za obrazem

Galerie Středočeského kraje Vás srdečně zve na křest publikace k nové stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem v sobot

  • 08. 11.2014
GASK dětem PROSINEC 2015

Buď „nad věcí“! / 8., 9. a 15. a 16.

  • 08. 12.2015
  • 09. 12.2015
LINORYT / výtvarná dílna s ONDŘEJEM MICHÁLKEM

Místo konání: Ateliér LC GASK / Termín: sobota 23.

  • 23. 05.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22