IHS - jezuitská expozice

30. 11.2014 to 31. 12.2017

schodiště

 

Severní křídlo

Záměrem expozice jepředstavit smysl existence Tovaryšstva Ježíšova, tím pak ukázat obsah, způsoby a důsledky jezuitské výuky v kolejích jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje důrazem na stručnost, trefnost a dialogičnost sdělení. Místem instalace je schodiště věže severního křídla koleje, podél něhož budou na lehkých pruzích látky vlát intence.

Myšlenky (vybrané a nově tlumočené ze základního textu Duchovních cvičení otce řádu Ignáce z Loyoly) poskytnou návštěvníkům stoupajícím po schodech zprávu, nikoli jen informaci. Výstup a promýšlení cesty patří k duchovním cvičením, jejichž cílem je proměna pohledu na svět i sebe. Dnešní divák je spíše než neinformovaný než nezaujatý – takže kriterium pro výběr úryvků je především v tom, aby probudily zájem o smysl duchovních cvičení i řádu a chytře, byť zkratkou, jej vystihly.

Naším záměrem také je, aby ten kdo výstavou prošel, nejen vnímal charakter prostoru a instalaci, četl sentence a přemýšlel o souvislosti obojího, ale i díky tomu všemu při výstupu zakusil sám na sobě, co znamenala – čím byla a je osobitá jezuitská duchovnost, ze které vychází jejich výchova, umění, vzdělanost i politika.

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

  • 04.12. 19:00

    Vstupné: 50 Kč / Místo konání: promítací místnost Vizuálních heren / rezervace nutná: 725 607 390 / kapacita max. 30 osob /prodej vstupenek se uskuteční na pokladně vždy před promítáním

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22