Art Workshops and Courses

  PÁ 17/ 5 2019 MUZEJNÍ NOC 18.00 – 22.30
  Muzejní noc otevírá „dveře“ galerie návštěvníkům v netradičním čase a s bohatým kulturním programem.
  vstupné zdarma

  OBRAZ - SLOVO - PROSTOR sjednocuje doprovodné sobotní programy.
  VÝTVARNÁ DÍLNA A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY VYRYTO DO PAMĚTI S MILOŠEM MICHÁLKEM

  Na školní rok 2018/19, připravujeme novou výtvarnou dílnu, která bude určena pro studenty středních škol. Studenti se budou setkávat s originálními díly moderního a současného umění. Budou interaktivně poznávat obsah a formu vybraného díla, stanou se umělci reagujícími na aktuální témata a otázky. Zárověň budou seznámeni s chodem galerie a vyzkouší si role jejich zaměstnanců.

  Lektorské centrum GASK nabízí neplacenou praxi během letních výtvarných dílen pro děti „pARTy time GASK 2019“. Pozice: Asistent vedoucího edukátora výtvarných dílen či vedoucího edukátora výtvarných dílen.

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22