Jan Steklík - Práce na papíře ze sbírek GASK

14. 09.2014 to 24. 02.2015

BLACKBOX

Komorní výstavní prostor galerie je vymezen na prezentaci prací na papíře především ze sbírek GASK.

 

3. patro

Tvorbu Jana Steklíka charakterizuje zejména experiment s papírem. Široké spektrum jeho výrazových prostředků však sahá od akcí v krajině, které pořádá od počátku sedmdesátých let, přes mail-artové akce po tvorbu objektů.

GASK má ve svých sbírkách 18 koláží a kreseb charakteristických zejména pro starší období Steklíkovy tvorby. Do sbírek GASK byly získány v roce 1990. Novější práce ani záznamy akcí v krajině ve sbírkách nejsou.

Pozoruhodný je soubor jeho raných děl z konce padesátých let. Abstraktní subtilně lyrické práce, pro něž bylo východiskem kubistické zacházení s tvary a plochou, pozvolna přešly k informelně temným strukturám. Pod vlivem estetiky informelu dále tvořil koláže a dekoláže specifickou technikou vypalovaného papíru nesoucí záznam prožívané reality. V propalovaných kolážích zůstaly zbytky cigaret, celofán, gáza, mezi tím proniká kresba. Cyklus Para musica (1965) vyjadřuje vztah k hudbě v jeho díle přítomný od počátku. Obdiv k Johnu Cagovi později vyjádřil v rozsáhlém cyklu koláží a kreseb. Už v 60. letech byla jeho tvorba procesuální povahy. V kolážích je proces zachycen propalováním a vrstvením papíru. Cigaretový oheň používal i později, kdy jím vytvářel kresebné struktury. Informelní estetice se do velké míry vymykal, více než smysl pro objekt a hmotu ho zajímal proces a jeho záznam na papíře. Tíhnul více ke sledování přírody a jejich struktur. Konceptuální charakter tvorby jednoznačně převážil. V následující etapě vyzýval k akci s papírem např. v „Odstřihovánkách“, „Zamalovánkách“ či „Nastřihovánkách“. Vybízí v nich diváka k zapojení do tvůrčího procesu, vyzývá ke hře. Steklíkova konceptuální aktivita v sobě současně nese prvky intelektuálního humoru, někdy ironie, poezie a hry. Jeho práce se dosud odvíjejí v početných cyklech a proces jejich ukončení není nikdy hotov.

Adriana Primusová, kurátorka výstavy

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22