Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho

22. 02.2015 to 26. 04.2015

Galerie V.

 

3. patro

XXL pohledů na slovenské současné umění

Potichu směrem dovnitř

 

Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho

 

Mariána Mudrocha má povahu zkoumavou, tázavou a přemýšlivou, jež v umění, stejně jako v životě, obrací při hledání podstaty věcí skryté za zdánlivě danými možnostmi vnímání vše naruby. Mudrochovi je vlastní přístup, který nebere nic za samozřejmost a který se naopak snaží razit dosud neprobádané cesty – jak ve smyslu obsahu uměleckého projevu, tak v jeho hmatatelném provedení. Překračuje formální hranice, soustavně přezkoumává, „co je“, aby navozoval – byť tušené – vědomí o tom, „co je za“. Nepopírá historickou tradici umění; postupně ji však přehodnocuje, rozkládá, přetavuje do nových podob nejlépe konvenujících jeho vlastním vyjadřovacím potřebám. Promyšlenost Mudrochova přístupu, jeho uvážlivost, ovšem neznamená chladnou myšlenkovou odtažitost; důkladná úvaha u něj není neslučitelná s úžasem z jevů přírody a lidské civilizace. Vážnou ideu je schopen sdělit s hravostí, ironií, dokonce sebeironií. Zásadní je pro něj rozměr dialogu – v přímé, mezilidské rovině i v rovině vnitřní, s inspirujícími tvůrci vzdálenými časem či místem.

V posledních letech pokračuje Marián Mudroch v tvůrčím výzkumu fenoménu prostoru a jeho iluzí. Pohybuje se nadále mezi „nebem a zemí“, přemýšlí dále, jak se dostat „k jádru věcí“. I dnes neochvějně praktikuje své osobní přesvědčení, že „neexistuje rozpor mezi fyzickým a transcendentálním“.

Richard Drury, kurátor

Doprovodný program

Vernisáž

GASK VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VERNISÁŽE A KŘESTY V SOBOTU 21/02 2015

Program / Programme:

  • 07. 02.2015

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22