0

Košík

Hledat Menu

Odešla Jitka Svobodová

Odešla Jitka Svobodová
15. 5. 2023

Se smutkem jsme dnes přijali zprávu o smrti malířky, kreslířky a autorky prostorových objektů, profesorky Jitky Svobodové (nar. 1941). Právě probíhající retrospektiva v GHMP stvrzuje její jedinečné postavení na domácí výtvarné scéně a v tematicky volně se prostupujících celcích představuje její dílo, inspirované jak senzitivním pozorováním přírodních dějů, tak jejími nevšedními setkáními s všedností v nejbližším okolí i v předmětech denní potřeby. Víc než dvacet let vedla na pražské AVU ateliér kresby a její citlivost i soustředění na kresbu jako primární médium uměleckého vyjádření ovlivnily celou řadu mladých výtvarníků. Navzdory nemoci se do posledních dní věnovala tvorbě.

Jsme rádi, že do mozaiky proměn díla Jitky Svobodové na retrospektivní výstavě „Za hranou viděného“ mohla svým kamínkem přispět i naše galerie zápůjčkou prostorového objektu Imprese (1991), který mohou naši návštěvníci obvykle najít ve stálé expozici „Stavy mysli / Za obrazem“ v kapitole věnované Meditaci.