#2 Po/kroky umění/m

#2 Po/kroky umění/m
Balíček programů zaměřující se na témata od první světové války po dnešek. PROTOŽE dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
 

TĚLEM I DUŠÍ
Autor: Ladislav Šaloun
Období: 1. republika
Klíčová slova: sochařství, veřejný prostor, výraz, řeč těla, emoce, pomník
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Kdo byl Ladislav Šaloun? Věděli jste, že GASK ukrývá jeho největší sbírku u nás? Žáci se seznámí s dílem Ladislava Šalouna, s jeho sbírkou a zamyslí se nad významem sbírkotvorné instituce. Žáci budou konfrontováni s veřejným prostorem a s uměním v něm umístěným. Interpretují některé z Šalounových soch a zhodnotí smysl pomníkové tvorby. Po vzoru Ladislava Šalouna se vcítí do historických osobností a vše vyjádří vlastní sochařskou tvorbou.

PRAŽSKÝ CHODEC
Autor:František Hudeček
Období: meziválečné
Klíčová slova: avantgarda, poetismus, Vítězslav Nezval, koláž
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
„...bloudím pod širým nebem samého života, tento nový citdělá ze mne pražského chodce.“ Kdo mohl být tím chodcem? Co se mu asi honilo hlavou? Jaké myšlenky ho provázely? Mohl si klást nějaké otázky? A jaké otázky se honí v hlavě Vám? Žáci se seznámí s avantgardou, jejímuniverzalismem a s propojením literatury, architektury, hudby, výtvarného umění, divadla, vědy a techniky. Stejně jako tehdejší umělci, získají i oni prostor pro své asociace a vyjádření své imaginace a intuice.

KŮŇ DRÁSANÝ LVEM
Autor: Emil Filla
Období: 2. sv. válka
Klíčová slova: expresionismus, symbolika, Mnichovská dohoda
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Co se skrývá v čímsi zapomenutém kufříku? Komu asi patřil a do jaké doby nás přemístil? Co symbolizuje lev a co kůň? Žáci se seznámí se životem Emila Filly a procítí jeho životní vzestupy i pády. Interpretují jeho dílo a vlastní výtvarnou aktivitou je přetvoří tak, aby exprese zobrazené historické události získala pozitivní vývoj. Jaký by historie získala směr a kde bychom byli dnes?

ZASTŘELENÝ
Autor: Olbram Zoubek
Období: 50. léta 20. století
Klíčová slova: hmota, forma, obsah, emoce, procesy 50. let
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jak se může spletitá historie promítat v elementární formě? Může být zvolený materiál nositelem emoce? Může nekonkrétní zobrazení sochy přinést konkrétní příběh? Pojďme společně hledat příběhy, které se mohou zhmotňovat v díle Olbrama Zoubka. Žáci interpretují dílo Olbrama Zoubka a společně se pokusí hledat vlastní příběhy.

SVĚTLO JAKO NADĚJE
Autor: Jiří Sozanský
Období: 60. léta 20. století
Klíčová slova: pražské jaro, okupace, společnost, svědomí
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jak čin Jana Palacha zasáhl dnešní dospívající generaci? Může být současnou společností vůbec pochopen? Jak se asi Jan Palach cítil, když se uchýlil k tak radikálnímu kroku? Jak jej vnímala tehdejší společnost? Nad dílem Jiřího Sozanského si žáci odpoví na tyto a mnohé další otázky. Seznámí se nejen s rokem 1969 a událostmi kolem Jana Palacha. Stejně jako nejde Sozanskému o formální připomenutí historických výročí, ale o podnětnou úvahu nad jejich aktuálním významem pro dnešní společnost, zpracují žáci toto téma vlastní tvorbou jako reflexi současné doby.

TANEC V BARVÁCH
Autor: Rudolf Němec
Období: 70. léta 20. století
Klíčová slova: figura, aktuální stav, barvy
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jaký je váš aktuální stav mysli? Umíte svým tělem ztvárnit pocit, který je pro vás aktuální? I na tyto otázky si odpovídal při své práci umělec Rudolf Němec, který svou akční tvorbou reagoval na dobu a na aktuální stav své mysli. Žáci rozkryjí obsah jeho díla a naváží na něj výtvarnou aktivitou, při které budou pracovat se svou poněkud netradiční figurou.

REZIGNACE
Autor: Květa Válová
Období: 80. léta 20. století
Klíčová slova: rezignace, sametová revoluce, normalizace, aktivita, labyrint, cesta, vítězství
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jak události roku 1989 změnily životy českých umělců? A jak se promítly do jejich tvorby? Co je to rezignace? Jak se může projevit u jednotlivce? A v celé společnosti? Žáci projdou labyrintem událostí let 1968 až 1989 a dozví se, jak zasáhly do osudu malířky Květy Válové. Prostřednictvím jejího díla a vlastní tvořivou aktivitou si uvědomí, jak každý člověk může ovlivnit svou cestu životem a jak aktivní přístup jednotlivců a jejich vzájemná spolupráce může vést k vítězství celé společnosti.

MOŽNOSTI PROMĚNY
Autor: Jiří Petrbok
Období: 90. léta 20. století – současnost
Klíčová slova: proměna, společnost, Franz Kafka, symbol, rastr, barva
Cílová skupina: 2. st. ZŠ, SŠ
Jaké má proměna možnosti? Čím může být způsobena? Jak českou společnost proměnily události roku 1989? Jak se mohou proměňovat lidé a z jakých důvodů? Můžeme proměnu znázornit symbolem? Pokud ano, jaký by ten symbol byl? Nad dílem Jiřího Petrboka se budeme zamýšlet nad proměnou společnosti po roce 1989 a zároveň budeme sledovat životní proměny každého z nás. Petrbok používá při své tvorbě „ingredience“, které určují jeho výsledné dílo. Žáci si zvolí vlastní ingredienci, která podobným způsobem udá směr jejich výtvarnému vyjádření a zároveň ukáže proměnu společnosti očima jednotlivce.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22