Edukační programy pro školní i zájmové skupiny

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY

Edukační programy, komentované prohlídky, přednášky a výtvarné dílny mají za cíl zprostředkovat přístupnou formou umění 20. a 21. století a otevřít možnost neformálního vzdělávání a aktivního trávení volného času v galerii.

Programy pro školní skupiny jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání. V každém programu propojujeme průřezová témata úzce související s výstavou.

Pro užší spolupráci, která podpoří Váš Školní vzdělávací program, neváhejte kontaktovat Lektorské centrum GASK.

  Časově náročnější programy pro střední školy (120 min) jsou koncipovány jako diskuse a kladou důraz na spojování souvislostí. Jedním z cílů programů je rozvoj kompetencí kulturních a k umělecké komunikaci, stejně jako kompetencí komunikativních, sociálních a personálních.

  Programy pro mateřské školy trvají 45–60 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují vnímání uměleckých děl, představivost a tvořivost. Současně podporují vnímání druhých a reagování na jejich podněty.

  Programy pro první stupeň základních škol trvají 70-90 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence školáků. Mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění. Programy podporují vnímání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují vnímání druhých a reagování na jejich podněty.

  Programy pro druhý stupeň základních škol (90 -120 min) pracují kromě diskusních prvků také s dramatickými a především výtvarnými aktivitami, pomocí nichž rozvíjejí kompetence k umělecké komunikaci a kompetence osobnostně sociální a kulturní. Programy podporují vnímání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují vnímání druhých a reagování na jejich podněty.

  Do nové stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

  Lektorské centrum GASK nabízí neplacenou praxi během letních výtvarných dílen pro děti „pARTy time GASK 2019“. Pozice: Asistent vedoucího edukátora výtvarných dílen či vedoucího edukátora výtvarných dílen.

  Lektorské centrum GASK připravilo ve spolupráci s Českou sekcí INSEA[1] celoroční kurz, který představí osobnosti českého a světového umění jako zdroj inspirace pro výuku výtvarné tvorby v mateřských školách.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22