Edukační programy pro speciální základní školy

Nabídka celkem 13 edukačních programů pro žáky speciálních základních škol je rozdělena do dvou balíčků s ústřednímizáměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity a reflexe ročních milníků. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii a v každé složce zohledňují specifické potřeby školní skupiny a jednotlivců.
 
 

STAVY MYSLI

První balíček podporuje rozvoj vizuálního vnímání a emoční inteligence školáků. Klíčovou motivací tohoto konceptu, vycházejícího ze stálé expozice GASK, je skutečnost, že rozvoj emoční inteligence je cestou k umění mezilidských vztahů ve všech oblastech života.
 
 
LÉTAJÍCÍ ZAHRADA
Co všechno si představíme, když se řekne zahrada? Kolik barev a tvarů v ní objevíme? Čeká nás v zahradě nějaké tajemství? Malíř Aleš Lamr namaloval obraz Létající zahrada jako vzpomínku na svoji zahradu dětství, kde zažil mnoho dobrodružství. Program s výtvarnou aktivitou představí dětem svět nekonečné představivosti, barev a tvarů.
Téma: barvy, tvary, fantazie
 
 
JAZZ JDE GASKEM
Co je to hudba? Vyjadřuje něco? Jak na nás působí?
Umělec Zdeněk Kirchner dokázal ztvárnit jemné i energické jazzové pasáže v malbě Jazz. Program s hudebními, pohybovými a výtvarnými aktivitami ukáže dětem, jak blízko k sobě hudba a výtvarné umění mají a jak na sebe mohou působit.
Téma: hudba, pohyb
 
 
ANDĚL PRO VITÍKA
Co všechno se může stát materiálem k výtvarné tvorbě? Co je to přátelství a kdo je pro nás anděl? Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Věra Janoušková dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Děti se inspirují umělkyní a vytvoří pomocí netradičních materiálů svého anděla.
Téma: přátelství, recyklace/znovupoužití
 
 
PANÍ CHARITA
Všímáme si lidí kolem nás? Dokážeme poznat, zda se radují, nebo trápí? Co je to charita? A co je to duše? Pavel Brázda byl umělec, který zkoumal lidskou duši a tvořil pestrobarevné lidské portréty. Při zkoumání jeho obrazu Paní Charita budeme pátrat po obyčejných situacích, poznávat velké i malé zkušenosti, odhadovat vztahy mezi lidmi a povídat si o barvách.
Téma: barvy, plochy, linie, lidé, dobročinnost, portrét
 
 
VŠEDNÍ GESTO
Dokážeme se domluvit beze slov? Bez psaní? Bez telefonu? Čím bychom mohli běžné prostředky k dorozumívání nahradit? Umělkyně Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka a využívá k tomu svérázné techniky. V programu děti zkoumají všední gesta a momenty a experimentují s dorozumíváním i beze slov.
Téma: lidské tělo, pocity
 
 
PADÁ LISTÍ
Jak si představujete ideální místo v přírodě? Je tím místem louka, les nebo park? Antonín Slavíček maloval všechna přírodní zákoutí v různých ročních dobách a náladách. Do jeho podzimního Veltruského parku vstoupí děti povídáním, kreslením a lepením a objeví kouzlo vlastní představivosti.
Téma: krajina, představivost
 
 
TVAROHRANÍ
Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil? Proč je maloval? Proč postavy vypadají jako skládanky z geometrických tvarů? Program k obrazu Kolovrátkář zavede děti do světa geometrických tvarů a světa lidí, kteří mají v životě méně štěstí než ostatní.
Téma: geometrie, lidská postava, lidé kolem nás.
 
 

ROK V GALERII

Druhý balíček je sestaven z programů tematizujících roční období, svátky a rituály nebo legendy. Proměny roku lze sledovat i ve výtvarném umění a prostřednictvím nevšedního úhlu pohledu jednotlivých umělců nacházet nové souvislosti a obohacovat vlastní roční rytmus.
 
 
SLÁVA TI, SLÁVA, VÉVODO NÁŠ
Kdo byl svatý Václav a proč je patronem naší země? Proč slavíme jeho svátek na konci září? Děti se seznámí s legendou o svatém Václavovi i s jeho uměleckými zobrazeními. Pro výtvarnou aktivitu se inspirují tvorbou Svatopluka Klimeše, který pro svůj obraz svatého Václava využil netradiční výtvarný prostředek – oheň.
Téma: významné osobnosti, mýty a legendy, historie naší země
 
 
SNĚŽÍ, SNĚŽÍ
Co je to sníh? Kde se bere a kam mizí? Jakou atmosféru s sebou přináší? A jak vlastně vypadá sněhová vločka? V rámci programu si děti vyzkouší malování ledem a inspirovány obrazy Dalibora Smutného Sníh a Sněhová vločka vytvoří vlastní sněžnou grafiku.
Téma: zima, sníh, koloběh vody
 
 
JEŽÍŠKU, PANÁČKU
Jaký se vypravuje příběh o Ježíšově narození? Kdo patří do Svaté rodiny? A kdo je to Madona? Na Madoně Jana Koblasy, České Madoně Rudolfa Březy a Obrazu Svaté rodiny od Giulia Romana děti uvidí, jak různě mohou umělci zobrazovat Ježíška a jeho rodinu. Děti si vytvoří vlastní betlém a samy si vánoční scénu sehrají.
Téma: Vánoce, rodina
 
 
JARO UŽ JE TU!
Co se v přírodě děje na jaře? Jak jaro vypadá a jaké má barvy? K jakým aktivitám a hrám vybízí? K jaru odnepaměti patří cvrnkání kuliček. V rámci programu je děti využijí nejen ke hře, ale i k malbě. Inspirováni obrazem Jaro od Antonína Kroči tak zachytí energii a radost probouzející se jarní přírody.
Téma: jaro, barvy, život
 
 
LÁSKY ČAS
Když se řekne láska… Co je to láska? Jaký je symbol lásky? Jaké podoby lásky můžeme zažívat? Jaký by byl život bez lásky? Malířka Michaela Maupicová namalovala obraz Srdce, který nám ukáže, že láska je mozaika z mnoha dílků. Děti tiskáním a skládáním zhmotní vlastní představu nejsilnějšího životního tématu.
Téma: láska, srdce, vztah části k celku, jednobarevnost
 
 
VELIKÁ NOC
Co se stalo o Veliké noci? A co jí předcházelo? Co je to křížová cesta a kdo a proč ji podstoupil? Prostřednictvím obrazu Zmrtvýchvstání od Karla Černého děti poznají příběh Velikonoc. Seznámí se s velikonočními zvyky, kouzly a zázraky, které se prý o Velikonocích dějí.
Téma: Velikonoce, tradice a zvyky

 

Typ doprovodného programu: 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22