GASK bez bariér: programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 
Programy jsou navrženy pro věkově homogenní skupiny maximálně 10 osob. Do tvůrčího setkání s výtvarnými etudami jsou s důrazem na využití kompenzačních činitelů zapojeny prvky dramatiky a muzikoterapie.


Antonín Strížek: K. H. Mácha_CO SE STALO CESTOU ANEB OD KRAJINY K OBRAZU
Během programu se návštěvníci prostřednictvím prvků z dramatiky a muzikoterapie seznámí s obrazem Antonína Střížka. Ve formě klademe důraz na zapojení kompenzačních činitelů. Požitky a prožitky z cestování jsou hlavními motivy, které společně zprostředkováváme jeden druhému. Na závěr programu vytvoříme vlastní krajinu nám blízkou. Budeme si hrát, zpívat, tvořit a možná i …. cestovat.

CÍLOVÁ SKUPINA: Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (nevidomí, slabozrací, osoby se zbytky zraku). Není vhodné pro osoby s hluchoslepotou. / VĚK: věkově homogenní skupina (Děti od 4. třídy (vrozené znevýhodnění) / děti, které mají zautomatizované vyhmatávání v ploše (získané znevýhodnění). Dospělí se zautomatizovaným vyhmatáváním (vrozené i získané znevýhodnění). / POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: max. 8 – 10 osob

 

Květa Válová: Obraz (1969)_OKO, DO MINULOSTI OKNO
Oči jsou oknem do  duše a  odhalí i  skrytá tajemství. A  co se ukrývá v pohledech strážců normalizační doby? I to se dozvíme v animačním programu, který je zaměřený na  zobrazení a  vyjadřování emocí. City a nálady budeme nejen objevovat v díle Květy Válové, ale také znázorňovat prostřednictvím výtvarných a dramatických etud, pomocí nichž si zkusíme přiblížit dramatické události let 1968 a 1969.  

CÍLOVÁ SKUPINA: Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (nevidomí, slabozrací, osoby se zbytky zraku), není vhodné pro osoby s hluchoslepotou) / VĚK: Věkově homogenní skupina. Děti od 4. třídy vrozené znevýhodnění) / děti, které mají zautomatizované vyhmatávání v ploše (získané znevýhodnění). Dospělí se zautomatizovaným vyhmatáváním (vrozené i získané znevýhodnění). / POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: max. 8 – 10 osob

 

Ivan Sobotka: Josef a Marie_PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA ANEB KDYBY NEBYLO LINIE, NEBYLO BY VÝRAZU
Co se stane, když zvedneme obočí, usmějeme se nebo vyplázneme jazyk? Zážitkový program vycházející z lineární tvorby Ivana Sobotky rozvíjí emocionální cítění, vzájemný respekt a spolupráci. Návštěvníci si prostřednictvím praktických úkolů s důrazem na využití kompenzačních činitelů osvojí základní pravidla lineární tvorby a nové poznatky uplatní při vlastní tvůrčí činnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA: Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (nevidomí, slabozrací, osoby se zbytky zraku). Není vhodné pro osoby s hluchoslepotou. / VĚK: věkově homogenní skupina (Děti od 4. třídy (vrozené znevýhodnění) / děti, které mají zautomatizované vyhmatávání v ploše (získané znevýhodnění). Dospělí se zautomatizovaným vyhmatáváním (vrozené i získané znevýhodnění). / POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: max. 8 – 10 osob

 

Programy si můžete objednat na kontaktech Lektorského centra GASK. Vstupné na program: 30 Kč / osoba

Typ doprovodného programu: 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22