GASK bez bariér: programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 
Programy jsou navrženy pro věkově homogenní skupiny maximálně 10 osob. Do tvůrčího setkání s výtvarnými etudami jsou s důrazem na využití kompenzačních činitelů zapojeny prvky dramatiky a muzikoterapie.


Antonín Strížek: K. H. Mácha_CO SE STALO CESTOU ANEB OD KRAJINY K OBRAZU
Během programu se návštěvníci prostřednictvím prvků z dramatiky a muzikoterapie seznámí s obrazem Antonína Střížka. Ve formě klademe důraz na zapojení kompenzačních činitelů. Požitky a prožitky z cestování jsou hlavními motivy, které společně zprostředkováváme jeden druhému. Na závěr programu vytvoříme vlastní krajinu nám blízkou. Budeme si hrát, zpívat, tvořit a možná i …. cestovat.

CÍLOVÁ SKUPINA: Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (nevidomí, slabozrací, osoby se zbytky zraku). Není vhodné pro osoby s hluchoslepotou. / VĚK: věkově homogenní skupina (Děti od 4. třídy (vrozené znevýhodnění) / děti, které mají zautomatizované vyhmatávání v ploše (získané znevýhodnění). Dospělí se zautomatizovaným vyhmatáváním (vrozené i získané znevýhodnění). / POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: max. 8 – 10 osob

 

Květa Válová: Obraz (1969)_OKO, DO MINULOSTI OKNO
Oči jsou oknem do  duše a  odhalí i  skrytá tajemství. A  co se ukrývá v pohledech strážců normalizační doby? I to se dozvíme v animačním programu, který je zaměřený na  zobrazení a  vyjadřování emocí. City a nálady budeme nejen objevovat v díle Květy Válové, ale také znázorňovat prostřednictvím výtvarných a dramatických etud, pomocí nichž si zkusíme přiblížit dramatické události let 1968 a 1969.  

CÍLOVÁ SKUPINA: Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (nevidomí, slabozrací, osoby se zbytky zraku), není vhodné pro osoby s hluchoslepotou) / VĚK: Věkově homogenní skupina. Děti od 4. třídy vrozené znevýhodnění) / děti, které mají zautomatizované vyhmatávání v ploše (získané znevýhodnění). Dospělí se zautomatizovaným vyhmatáváním (vrozené i získané znevýhodnění). / POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: max. 8 – 10 osob

 

Ivan Sobotka: Josef a Marie_PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA ANEB KDYBY NEBYLO LINIE, NEBYLO BY VÝRAZU
Co se stane, když zvedneme obočí, usmějeme se nebo vyplázneme jazyk? Zážitkový program vycházející z lineární tvorby Ivana Sobotky rozvíjí emocionální cítění, vzájemný respekt a spolupráci. Návštěvníci si prostřednictvím praktických úkolů s důrazem na využití kompenzačních činitelů osvojí základní pravidla lineární tvorby a nové poznatky uplatní při vlastní tvůrčí činnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA: Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (nevidomí, slabozrací, osoby se zbytky zraku). Není vhodné pro osoby s hluchoslepotou. / VĚK: věkově homogenní skupina (Děti od 4. třídy (vrozené znevýhodnění) / děti, které mají zautomatizované vyhmatávání v ploše (získané znevýhodnění). Dospělí se zautomatizovaným vyhmatáváním (vrozené i získané znevýhodnění). / POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: max. 8 – 10 osob

 

Programy si můžete objednat na kontaktech Lektorského centra GASK. Vstupné na program: 30 Kč / osoba

V rámci doprovodného programu připravujeme

GASK bez bariér: programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Do nové stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské

  • 01. 04.2020

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 17.03. 13:00, 18.03. 13:00, 19.03. 13:00, 20.03. 13:00, 21.03. 13:00, 22.03. 13:00, 23.03. 13:00, 24.03. 13:00, 25.03. 13:00, 26.03. 13:00, 27.03. 13:00, 28.03. 13:00, 29.03. 13:00, 30.03. 13:00, 31.03. 13:00, 01.04. 13:00, 02.04. 13:00, 03.04. 13:00, 04.04. 13:00, 05.04. 13:00, 06.04. 13:00, 07.04. 13:00, 08.04. 13:00, 09.04. 13:00, 10.04. 13:00, 11.04. 13:00, 12.04. 13:00, 13.04. 13:00, 14.04. 13:00, 15.04. 13:00, 16.04. 13:00, 17.04. 13:00, 18.04. 13:00, 19.04. 13:00, 20.04. 13:00, 21.04. 13:00, 22.04. 13:00, 23.04. 13:00, 24.04. 13:00, 25.04. 13:00, 26.04. 13:00, 27.04. 13:00, 28.04. 13:00, 29.04. 13:00, 30.04. 13:00, 01.05. 13:00, 02.05. 13:00, 03.05. 13:00, 04.05. 13:00, 05.05. 13:00, 06.05. 13:00, 07.05. 13:00

    SPOLU... VE STAVU NOUZE...

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22