GASK školám_edukační programy pro školní a zájmové skupiny

Milí a vážení pedagogové,
 
na školní rok 2020/2021 jsme v Lektorském centru GASK pro vás a vaše žáky a studenty sestavili novou nabídku edukačních programů ve variantách pro jednotlivé stupně vzdělávání.
 
Během přípravy konkrétních programů a při pozdější realizaci zohledňujeme také inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Naše nabídka je rozdělena do balíčků, které vycházejí ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. V konkrétních programech pracujeme s interdisciplinárními vazbami a zohledňujeme průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.
 
Každý ze čtyř balíčkůStavy mysliPo/kroky umění/mGalerie školou a Tvář baroka má svůj potenciál využití ve výuce, aby otevřel žákům a studentům nové možnosti jejich studia. Edukační programy jsou situovány do stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, která prezentuje sbírky instituce, a do prostor celé jezuitské koleje, sídla GASK.
 
Součástí nabídky jsou také edukační programy k proměnným výstavám, které můžete se svými školními skupinami v aktuálním roce navštívit.
 
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Vaše LC GASK
 
 
Kompletní nabídka edukačních programů pro aktuální školní rok je ke stažení zde.
 
 
OBJEDNÁNÍ PROGRAMŮ
 
Dostupnost:
Programy je možné objednat prostřednictvím kontaktů Lektorského centra GASK alespoň tři týdny předem.
 
Délka programů:
Programy pro MŠ: 45–60 minut
Programy pro ZŠ a SŠ: 60–90 minut
 
Vstupné:
20 Kč pro žáky MŠ
30 Kč pro žáky ZŠ a studenty SŠ
(pedagogický doprovod zdarma)
 
Kontakty Lektorského centra GASK:
Mgr. Karin Vrátná Militká: VratnaMilitka@gask.cz/ 702 045 215
Mgr. Veronika Zikmundová: zikmundova@gask.cz/ 725 607 390
Mgr. Karolína Šteffková: steffkova@gask.cz/ 725 607 395
Mgr. Lucie Sádlová: sadlova@gask.cz/ 725 971 437

  V této části jsou pro vás v průběhu školního roku dostupné materiály ke stažení - nabídka edukačních programů ve formátu k vytišení, metodické listy pro pedaogogy a pracovní listy pro žáky k vybraným výstavám nebo propozice ke krajské výtvarné soutěž.

  PROČ Po/kroky umění/m a programy zaměřující se na témata od první světové války po dnešek? PROTOŽE dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.

  PROČ Galerie školou s programy, které propojují vzdělávací oblasti? PROTOŽE Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.

  PROČ Tvář baroka prezentující barokní výzdobu jezuitské koleje? PROTOŽE baroko je fenomenální a je více než obohacující znát kulturní odkaz jezuitů pro dnešek.

  Milí a vážení pedagogové, zde na našem webu naleznete nabídku edukačních programů na aktuální školní rok. 

  PROČ Stavy mysli, balíček programů rozvíjejících vizuální vnímání a emoční inteligenci? PROTOŽE cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.

  Výtvarná soutěž věnovaná cestovateli Jiřímu Hanzelkovi (15. 12. 1920 – 15. 2. 2003),

  pořádaná Středočeským krajem a Galerií Středočeského kraje pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové

   
   
  Zadání soutěže:

  Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem - obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly čtyři nové haptické přepisy děl ze sbírek GASK. 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22