Gobelín podle malby Vdovy na cestách byl dokončen!

Máme velkou radost, že se naše galerie zapojila do unikátního projektu – do spolupráce s Moravskou gobelínovou manufakturou (MGM), a sice do výroby dvou gobelínů vytvořených podle obrazů předních českých meziválečných umělců Josefa Čapka (1887–1945) a Jindřicha Štyrského (1899–1942). Moravská gobelínová manufaktura, která sídlí ve Valašském Meziříčí, se již více než sto let věnuje ručnímu tkaní klasických gobelínů, originálních koberců, uměleckých tapiserií a restaurování historických textilií.

Gobelín Vdovy na cestách

Tkaná tapiserie podle malby významného českého umělce a představitele surrealismu Jindřicha Štyrského zůstane po dokončení v České republice. Objednavatelem gobelínu je vlastník pražské funkcionalistické vily z 30. let minulého století, kterou zdobí řada kvalitních dobových děl včetně koberců od Antonína Kybala. Zadavatel si do interiéru přál takovou současnou tapiserii, která by se hodila do řešení interiéru. Za předlohu byl tedy zvolen Štyrského obraz Vdovy na cestách (kolem r. 1937), pocházející ze sbírek Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Právě tato tapisérie byla k vidění v GASK v sobotu 27.11. v rámci setkání s designéry ADVENT - DESIGN - GASK. 

Práce na vytvoření gobelínu započala v únoru letošního roku. Příprava zahrnovala vybarvení cca tří set tónů na česanou vlněnou přízi, pocházející z australských ovcí. Další významnou částí přípravy bylo vytvoření detailního lineárního rozkresu všech valérových změn barev. Tato kresba, kterou provedl výtvarník manufaktury Jan T. Strýček, je již osobitou podrobnou interpretací malířského rukopisu předlohy. Velké měřítko zvětšení původní malby umožňuje detailní analýzu členění jednotlivých tahů štětce a jejich převedení do nového, textilního média. Při tomto procesu musí být respektováno horizontální zakládání barevného vlněného útku a naopak značné limity vertikálního členění. Pro interpretaci Štyrského předlohy byla zvolena hustota 40 nití na 10 cm, která umožňuje detailní prokreslení při zachování čitelného specifického rastru gobelínové techniky. Tloušťka vlněné příze byla zvolena tak, aby umožnila sdružení pěti barev do jednoho útku, což dává možnost vytvořit desetitisíce barevných kombinací. Pro gobelín byla připravena osnova v šíři 270 cm, pod kterou se podložil lineární rozkres díla. Samotné tkaní provedly tři vynikající gobelínářky s více než třicetiletou praxí. Gobelín se tká z rubové strany zespodu nahoru po třiceticentimetrových úsecích, které se postupně navíjejí na spodní válec stavu. Při procesu tkaní se po celou dobu devíti měsíců musí udržet jednotná interpretace barevnosti, aby po ustřižení textilní dílo působilo celistvě, jako jedno vydechnutí.

Pro ředitele gobelínky, akademického malíře Jana T. Strýčka (a kolektiv gobelínářek) je převod původního uměleckého díla do ručně tkané tapiserie vždy velkým tvůrčím zážitkem. Proces interpretace zahrnuje nejen pečlivý rozbor výchozí předlohy, včetně malířského rukopisu, ale i vcítění se do jedinečnosti díla a odhalení jeho podstaty. To vše směřuje k nalezení prostředků a forem adekvátních pro transformaci obrazu do tapiserie, která má své vlastní formální a technické zákonitosti a která je ve výsledku rovněž jedinečným uměleckým dílem. Na Štyrského malbě zaujala Strýčka výrazná barevnost, malířův spontánní projev s hustým rastrem štětcových tahů i jejich valérová modifikace.

Pro Galerii Středočeského kraje je tato spolupráce novou zkušeností a celý má radost z unikátního výsledku.

 

Typ doprovodného programu: 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22