Krajská výtvarná soutěž / Objevujte svět s Jiřím Hanzelkou

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI JE TERMÍN ZASÍLÁNÍ VÝTVARNÍCH PRACÍ POSUNUT NA 30/4/2021. 

Výtvarná soutěž věnovaná cestovateli Jiřímu Hanzelkovi (15. 12. 1920 – 15. 2. 2003),

pořádaná Středočeským krajem a Galerií Středočeského kraje pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové

 
 
Zadání soutěže:
Každá země má své světově známé a proslavené cestovatele, kteří objevovali svět a přibližovali jeho krásy a zajímavosti milionům diváků a čtenářů.
 
Z českých cestovatelů patří určitě na přední místa co do proslulosti inženýři Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Každý ví, že podnikli dvě velké cestovatelské výpravy. Tu první v letech 1947 až 1950 do Afriky a Jižní Ameriky. Druhou expedici, tentokrát do Asie a Oceánie, podnikli ve dvou vozech Tatra 805 v letech 1959 až 1964. Také na této cestě shromáždili velké množství dokumentárního materiálu a později z něj připravili řadu strhujících publikací a filmů. Slavný cestovatel Jiří Hanzelka by letos oslavil své 100. narozeniny. Jeho život bývá spojován především s Moravou, odkud pocházel, nebo s Prahou, kde většinou žil. Jejich expediční vozy si pak lidé spojují s kopřivnickou automobilkou Tatra. Ale jen velcí zasvěcenci vědí, že slavný vůz Tatra 805 nebyl v době, kdy se Hanzelka a Zikmund připravovali a realizovali svou cestu, zas tak docela výrobkem z moravské kopřivnické Tatry, nýbrž vozem středočeským. Legendární vůz Tatra 805 (lidově zvaný Kačena, Kvíčala, Píšťala či Fňukna podle kvílivého zvuku motoru) byl lehký terénní nákladní automobil vyráběný původně automobilkou Tatra, avšak později, v letech 1959 až 1960, se Tatra 805 vyráběla v AZNP Mladá Boleslav a také v Avii Letňany (Letňany byly připojeny k Praze až v roce 1968).
 
Vydejte se s námi a spolu s cestovatelem Jiřím Hanzelkou na objevitelskou pouť.
 
Téma: JIŘÍ HANZELKA_CESTOVÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ
Podtémata: Afrika / Jižní Amerika / Asie / Oceánie / Tatra 805 / dobrodružství / mapa / reportáž / cestopis / fotografie / přátelství /
 
Výtvarné práce budou hodnoceny ve dvou kategoriích:
 1. kategorie / 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (jednotlivci, skupiny v max. počtu 5 členů; plošná práce, fotografie, video)
 2. kategorie / základní umělecké školy (jednotlivci, skupiny v max. počtu 5 členů; plošná práce, fotografie, video)
Podmínky soutěže:
Do soutěže můžete zasílat jak plošné práce a fotografie, tak videa. Účastnit se mohou jednotlivci i skupiny.
 
Plošné práce/ formát maximálně A2; technika libovolná (např. kresba, malba, grafika, koláž, kombinovaná technika…); práce, u kterých může dojít ke stírání či sprášení barev, prosím, zafixujte (např. pastel); jsou přijímány pouze originály prací (nikoli kopie, xerox)
 
Fotografie/ adjustované na formátu A3 nebo A2, přijímány jsou pouze fotografie na kvalitním fotopapíru
 
Video/ film nebo animace (max. délka 3 min)
Technické parametry:
 • kontejner: MP4 nebo mov
 • formát: MPEG-4, H264
 • rozlišení: Full HD 1080 p (1920 × 1080) nebo HD ready 720 p (1280 × 720)
 • audio bitrate: 128 kbps
 • stopáž: max. 3 min
 
Označení výtvarných pracína papíře (štítek v příloze vyplňujte čitelně hůlkovým písmem):
 • jméno a příjmení dítěte (uvádějte v tomto pořadí)
 • věk, rok narození, pohlaví dítěte
 • název díla
 • technika, kterou bylo dílo vytvořeno
 • název a přesná adresa školy či organizace, jež práce posílá
 • e-mailové spojení na školu a učitele (kam budou zaslány výsledky vyhodnocení soutěže), telefon
 • souhlas s podmínkami soutěže
 
Označení videa (štítek v příloze vyplňujte čitelně hůlkovým písmem):
 • do přílohy e-mailu vložte oskenovaný štítek s podpisem
 
Účastník soutěže podpisem svého zákonného zástupce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, věk, rok narození) pro účely organizace výtvarné soutěže pořádané Středočeským krajem. Dále účastník souhlasí s podmínkami výtvarné soutěže, které tvoří přílohu přihlášky výtvarných prací.
 
V každé kategorii budou vyhlášeny tři vítězné práce z každé výtvarné oblasti – plošné práce, fotografie, multimediální práce (jak mezi jednotlivci, tak mezi skupinami).
 
Výtvarné práce zasílejte nejpozději do 30. dubna 2021 na e-mail: zikmundova@gask.cz(video) nebo poštou na adresu: GASK Kutná Hora – Veronika Zikmundová, Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora (plošné práce a fotografie). Jmenný seznam žáků zasílejte také elektronicky na zikmundova@gask.cz. Vyhodnocení soutěže a informování všech zúčastněných proběhne nejpozději do 30. května 2021.
 
Nejlepší práce budou vystaveny v Galerii Středočeského kraje na jaře 2021. O slavnostním vyhlášení výsledků za účasti představitelů
kraje a vernisáži výstavy Vás budeme informovat s ohledem na aktuální vývoj.
 
Nevystavené práce bude možné vyzvednout do konce školního roku 2020/2021, vždy po telefonické domluvě s edukátorkami LC GASK. Vystavené práce budou připraveny k vyzvednutí po upřesnění výstavního termínu.
 
Autoři zasláním výtvarné práce souhlasí s jejím zveřejněním a udělují Středočeskému kraji bezplatně a v neomezeném rozsahu licenci k užití výtvarné práce, jakožto autorského díla, pro potřeby Středočeského kraje, a to všemi známými způsoby užití.
 
Výherci se mohou těšit na zajímavé a hodnotné ceny.

V rámci doprovodného programu připravujeme

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

 • 17.04. 13:30

  GASK rodinám: Náš dotek_Každý den mimochodem vytváříme stopy a zapisujeme do své paměti velké i menší zážitky.

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22