Mezigenerační programy pro rodiny

V mezigeneračních programech jsou obě zúčastněné generace rovnocennými partnery v dialogu před výtvarným dílem, které je motivací a inspirací ke společné tvorbě a vzájemnému poznávání sebe samých. Pra/rodiče a děti se od sebe navzájem mohou učit a překvapovat se neotřelými přístupy k zadanému tématu. Prostřednictvím společného zážitku si rodina vytváří vztah k modernímu a současnému umění.
 
Mezigenerační programy připravujeme jedenkrát za měsíc, vždy v sobotu od 13.00 hodin. Programy zprostředkovávají dílo jednoho autora ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence nebo jsou koncipovány jako jeden z doprovodných programů k proměnným výstavám.

  NOC V GALERII no.3
  pro pra/rodiče a děti
  (SO-NE) 12. 1. 2019  nebo 23. 2. 2019, 18.00–10.00

  Zapni světlo pro Pešánka!

  Spolu…rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog jsme navrhli jako samoobslužný program, který umožňuje v mezigeneračním dialogu poznávat díla vybraných dvojic autorů, kteří jsou v příbuzenském vztahu.

  Festival světla ve veřejném prostoru Kutné Hory

  12. 6. 2019 (st) Světelná instalace k výročí narození Zdenka Pešánka.
  Autorem je Jan Stolín, vedoucí Katedry umění na Fakultě umění a architektury, Technické  univerzity v Liberci. 
  Místo instalace: okna severního křídla jezuitské koleje („od koule“). 
   
  11/1 2020 (so) od 12.00 do 14.00 hodin nebo od 15.00 do 17.00 hodin / Mezigenerační program pro rodiny tentokrát trochu jinak. U příležitosti výstavy Jiřího Trnky V zahradách imaginace jsme pozvali spolek ULTRAFUN. Každý z lektorů je profesionální animátor, výtvarník nebo ilustrátor a všichni žijí animací a filmem.

  8/2 2020 (so) od 13.00 hodin Zou/BACK_Mezigenerační program k dílu Olbrama Zoubka
  Jak se může spletitá historie promítat v elementární formě? Pojďme společně hledat příběhy, které se mohou zhmotňovat v díle Olbrama Zoubka.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22