GASK plus_Zapni světlo pro Pešánka 12. 6.

Zapni světlo pro Pešánka! 

Zdeněk Pešánek (12/6/1896 – 21/11/1965) – sochař, architekt. Jeden z nejslavnějších kutnohorských rodáků, tvůrce první veřejné světelně-kinetické plastiky na světě, propojující ve svých dílech pohyb, barevné elektrické světlo i hudbu. Světelné prostorové reklamy dokázal proměnit ve specifické plastiky a kinetické objekty. Chrám sv. Barbory, světlo ve spojení s hudbou byly, mimo jiné, pro Zdeňka Pešánka velkou inspirací. My se zase inspirujeme Zdeňkem…

Lektorské centrum GASK Zdeňku Pešánkovi každoročně, již od roku 2017, věnuje festival, intervenci nebo performance.

A co na Vás čeká letos? Ve vnitřních prostorách před vstupem z ulice Barborská jsme si pro Vás připravili na sobotu 12.6. malé překvapení. Budete-li pozorně sledovat, můžete se dozvědět přísně tajné heslo. To Vás odkáže na pokladnu, kde po jeho vyřčení budete odměněni.

Co je však nejdůležitější! Čekají tam na Vás za symbolickou cenu ke koupi DOČASNÉ TETOVAČKY.

Pro jedince s tajným heslem vstup do stálé expozice 12/6 zdarma.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22