Umění spojení 014 / JUNIOR

  • Umění spojit místní komunitu lidí se světem umění.
  • Umění spojit lidi různého věku a různých možností.
  • Umění spojit síly k pomoci druhým.

V pátek 12/12 2014 proběhla v pořadí již druhá benefiční aukce projektu Umění spojení. Druhý ročník s podtitulem 014JUNIOR otevřela v 17 hodin vernisáž dražených děl a v 18 hodin započala samotná benefiční aukce. Pro organizaci ŽIVOT 90, která pečuje o osaměle žijící seniory na Kutnohorsku, se podařilo získat neuvěřitelných 274 718,- Kč. Projekt finančně podpořil Středočeský kraj a město Kutná Hora. Aukce proběhla pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.

Umění spojit místní komunitu s GASK a světem umění, umění spojit lidi různého věku a různých možností, umění spojit síly k pomoci druhým. To je projekt LC GASK Umění spojení. A všechny tyto cíle se podařilo naplnit a završit benefiční aukcí v pátek 12. prosince. Páteční podvečer zahájila vernisáž dražených děl za hudebního doprovodu umělkyně Sonji Vectomov. Zaměstnanci GASK a organizace ŽIVOT 90 připravili drobné občerstvení pro všechny, kdo přišli tento projekt podpořit.

V 18 hodin zahájily údery držebního kladívka napjatě  očekávanou dražbu. Dražilo se celkem 18 uměleckých děl, která vznikla společnou prací „juniorů“ a umělců s cílem podpořit organizaci ŽIVOT 90, pečující o osaměle žijící seniory na Kutnohorsku. Výtěžek benefiční aukce bude věnován na nákup signalizačních zařízení, pomocí kterých si může senior přivolat pomoc v případě nouze. Vzhledem k výši vydražené částky bude část prostředků použita na nákup nového služebního vozu, který umožní poskytovat seniorům ještě kvalitnější péči.

Do aukce vstoupily velké společnosti, ale také město Kutná Hora a veřejnost. Rodina Mocových se výrazně zapojila do aukčního klání již podruhé a jedno ze dvou vydražených děl věnovali Diakonii Čáslav, jejíž klienti dílo s názvem Putování společně vytvořili s umělcem Pavlem Vašíčkem. Společnost TPCA vydražila ze zaměstnanecké vánoční sbírky celkem tři položky z aukčního katalogu. Mezi nimi i nejrozměrnější dílo celého projektu s názvem Moucha od Veroniky Richterové a dětí z Dětského domova v Býchorech, které plánují vystavit ve veřejném prostoru. Další dvě díla vydražila taktéž z vánoční sbírky zaměstnanců společnost FOXCON. Nezanedbatelnou částku tvořili i příspěvky dalších dražitelů z řad publika.

Projekt Umění spojení bude probíhat i v roce 2015. Třetí ročník již nebude omezen žádnými kategoriemi. Společně budou tvořit lidé různého věku i postavení s různými životními zkušenostmi. Jediným spojujícím momentem bude snaha pomoci druhým.

Projekt finančně podpořil Středočeský kraj a město Kutná Hora. Partnery projektu jsou Lepor – reklamní agentura, Hollas catering a Vinné sklepy Kutná Hora. Záštitu nad benefiční aukcí převzal hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

 
Do projektu se zapojili: Petr ŠVOLBA, Kateřina Dobroslava DRAHOŠOVÁ, Sonja DIVO, Veronika RICHTEROVÁ, Roman KASTL, Veronika LANDA, Barbora BARONOVÁ & Jana THÁLOVÁ, Jan VIČAR, Pavel VAŠÍČEK a Kateřina ĎOUBALOVÁ. 
Benefiční aukce se uskuteční v pátek 12/12 2014.
 
Dílny fotograficky dokumentuje Marián Chachalák.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 17.03. 13:00, 18.03. 13:00, 19.03. 13:00, 20.03. 13:00, 21.03. 13:00, 22.03. 13:00, 23.03. 13:00, 24.03. 13:00, 25.03. 13:00, 26.03. 13:00, 27.03. 13:00, 28.03. 13:00, 29.03. 13:00, 30.03. 13:00, 31.03. 13:00, 01.04. 13:00, 02.04. 13:00, 03.04. 13:00, 04.04. 13:00, 05.04. 13:00, 06.04. 13:00, 07.04. 13:00, 08.04. 13:00, 09.04. 13:00, 10.04. 13:00, 11.04. 13:00, 12.04. 13:00, 13.04. 13:00, 14.04. 13:00, 15.04. 13:00, 16.04. 13:00, 17.04. 13:00, 18.04. 13:00, 19.04. 13:00, 20.04. 13:00, 21.04. 13:00, 22.04. 13:00, 23.04. 13:00, 24.04. 13:00, 25.04. 13:00, 26.04. 13:00, 27.04. 13:00, 28.04. 13:00, 29.04. 13:00, 30.04. 13:00, 01.05. 13:00, 02.05. 13:00, 03.05. 13:00, 04.05. 13:00, 05.05. 13:00, 06.05. 13:00, 07.05. 13:00

    SPOLU... VE STAVU NOUZE...

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22