Vernisáže a křest katalogu 8/2

V sobotu 8/2/ u nás bylo pořádně rušno. Křtili jsme katalog k výstavě 80´svoboda a u této příležitosti si užili komentovanou prohlídku v režii autorů – studentů Ateliéru fotografie II UMPRUM. A také jsme otvírali první letošní výstavy: Srdce velkoměsta II a Nejisté skutečnosti - Jaroslava Severová.
„Výstava Srdce velkoměsta II, kterou dnes  Blackboxu zahajujeme, sleduje několik rovin uměleckého pojednávání fenoménu velkoměsta. Vstupujeme nejdříve do tématu městské civilizace jako „existenciálního rámce“ moderního člověka, kterým se během druhé světové války i v poválečných letech soustavně zabývala Skupina 42, jejíž členové jsou v sbírkách GASK neobyčejně kvalitně zastoupeni. Následuje obdobně, ale jinak okouzlený „městský poutník“ Karel Černý, portrétující intimní scény francouzské metropole,“ řekl úvodem kurátor obou výstav a vedoucí uměleckého oddělení Richard Drury.  

Instalaci výstavy doprovází citáty na téma lidského bytí v umělé přírodě velkoměsta. Tyto texty vytváří doplňující koncepční rovinu a obohacují vnímání vystavených kreseb a grafiky.

Druhá výstava představuje významnou postavou české současné grafiky, Jaroslavu Severovou, o které Richard Drury mimo jiné řekl: „Autorka Ve svém výtvarném projevu soustavně reflektuje a vizuálně znázorňuje symbolický princip změn a proměn. A proto byla volba zařadit tvorbu Jaroslavy Severové do cyklu Přesahy grafiky zcela přirozená. I když je autorka významnou postavou české současné grafiky od šedesátých let dvacátého století, její tvůrčí průzkumy zahrnují mnohem širší oborový záběr, například malbu, objekty, instalaci a fotografii. Všechny tyto vyjadřovací polohy umožňují odlišný způsob vyjadřování, všechny jsou u Jaroslavy však koneckonců spojovány ve vzájemné rozmluvě směrem k přemýšlení nad zásadními otázkami lidského vnímání mnohdy nejasné či nejisté skutečnosti.“

Náladu sobotního programu doplnila audiovizuální performance studentů z Karlsruhe  The Parasites pod vedením Michaela Bielického.

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

  • 17.03. 13:00, 18.03. 13:00, 19.03. 13:00, 20.03. 13:00, 21.03. 13:00, 22.03. 13:00, 23.03. 13:00, 24.03. 13:00, 25.03. 13:00, 26.03. 13:00, 27.03. 13:00, 28.03. 13:00, 29.03. 13:00, 30.03. 13:00, 31.03. 13:00, 01.04. 13:00, 02.04. 13:00, 03.04. 13:00, 04.04. 13:00, 05.04. 13:00, 06.04. 13:00, 07.04. 13:00, 08.04. 13:00, 09.04. 13:00, 10.04. 13:00, 11.04. 13:00, 12.04. 13:00, 13.04. 13:00, 14.04. 13:00, 15.04. 13:00, 16.04. 13:00, 17.04. 13:00, 18.04. 13:00, 19.04. 13:00, 20.04. 13:00, 21.04. 13:00, 22.04. 13:00, 23.04. 13:00, 24.04. 13:00, 25.04. 13:00, 26.04. 13:00, 27.04. 13:00, 28.04. 13:00, 29.04. 13:00, 30.04. 13:00, 01.05. 13:00, 02.05. 13:00, 03.05. 13:00, 04.05. 13:00, 05.05. 13:00, 06.05. 13:00, 07.05. 13:00

    SPOLU... VE STAVU NOUZE...

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22