Zvony Michal a Ludvík byly sneseny z věže jezuitské koleje

Zvony pro Barboru, to je veřejná sbírka na obnovu zvonů Ludvík a Michal. Zvony visí spolu se zvonem Barbora v bývalé jezuitské koleji vedle kutnohorského chrámu sv. Barbory. Ludvík a Michal jsou však v havarijním stavu a od roku 2018 nezvoní. Vlastník, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, usiluje od té doby o jejich opravu. Veřejnou sbírku považuje za velmi dobrý způsob, jak do dění zapojit také veřejnost. Slavnostní zahájení sbírky se koná 4. září 2021 od 12 hodin na vyhlídce kaple Božího těla vedle chrámu sv. Barbory. Součástí programu budou komentované prohlídky svatobarborských zvonů.

Veřejná sbírka Zvony pro Barboru je veřejná sbírka na obnovu zvonů Michal a Ludvík. Od zjištění jejich havarijního stavu v roce 2018 usiluje vlastník, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, o jejich opravu. Ta bude kvůli závažnosti poškození zvonů technicky i finančně velmi náročná.

Zvony Michal a Ludvík byly sneseny z věže jezuitské koleje

V pátek 12. listopadu se odehrálo snesení svatobarborských zvonů Michal a Ludvík, které vlastní Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Zvony byly sneseny z věže bývalé jezuitské koleje a byly odvezeny k opravě do zvonařské dílny v nizozemském Astenu.

Mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek, který odbornou opravu zvonů zajišťuje, navštívil Kutnou Horu 13. října a po provedení potřebných měření byl naplánován postup sejmutí zvonů a jejich odvoz do zahraničí.

V pátek 12. listopadu byly zvony sejmuty ze zvonové stolice, upevněny na rameno jeřábu, sneseny na nákladní auto a převezeny do zvonařské dílny. Lidé mohli sledovat celou akci z vyhlídky kaple Božího těla a také od chrámu sv. Barbory. 

Více o akci si můžete přečíst ZDE.

Zvony budou následně restaurovány a do Kutné Hory by se měly vrátit v první polovině roku 2022. Na jejich obnovu je vypsána veřejná sbírka Zvony pro Barboru. Organizátorem sbírky je Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Na transparentním účtu č. 6008553379/0800, kam je stále možné přispět jakoukoli částkou, je aktuálně přes 70 tisíc korun. Sbírka probíhá také prostřednictvím pokladniček. Jedna z nich je umístěna v chrámu svaté Barbory, druhá je putovní. Náklady na opravu zvonů přesáhnou 1,2 milionu Kč, část bude hrazena z dotací Středočeského kraje, další část, cca 500 tisíc korun, by měla být uhrazena právě z veřejné sbírky Zvony pro Barboru.

Jak je možné do veřejné sbírky Zvony pro Barboru přispět:

  1. Zasláním finančního daru na bankovní účet České spořitelny, a. s., vyhrazený pouze pro veřejnou sbírku na opravu zvonů, číslo účtu: 6008553379/0800. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení dárce.
  2. Finančním příspěvkem do označené pokladničky umístěné v chrámu sv. Barbory.
  3. Složením finanční hotovosti v kanceláři arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora).
  4. Prostřednictvím QR platby.

Podrobnosti o sbírce najdete v přiložené tiskové zprávě. Více informací o samotných zvonech si můžete přečíst ZDE.

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22