PROČ #1 Stavy mysli

LÉTAJÍCÍ ZAHRADA
Autor: Aleš Lamr
Klíčová slova: koláž, pranostiky, barvy
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ
Program s výtvarnou aktivitou a aktivitou ve vizuálních hernách
Proč malíř Aleš Lamr maluje tak zvláštní pestrobarevné tvary? Co nám říká název obrazu Létající zahrada? Program představí žákům svět takřka nekonečné představivosti, barev a tvarů.
 
JAZZ JDE GASKEM
Autor: Antonín Pelc, Zdeněk Kirchner
Klíčová slova: hudební nástroje, jazz, pantomima
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Program s výtvarnou aktivitou
Co je to hudba? Vyjadřuje něco? Jak na nás působí? A jaký vliv má na výtvarné umění?
Motivem programu je spojení malby a jazzu. Žáci a studenti se zamyslí nad vztahem mezi hudbou a výtvarným uměním, dozví se o vzniku jazzu a autorech, kterým se podařilo tento hudební styl zachytit ve svých malbách.
 
ANDĚL PRO VITÍKA
Autor: Věra Janoušková
Klíčová slova: přátelství / samota, recyklace, frotáž
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ
Program s výtvarnou aktivitou
Výtvarným materiálem se může stát opravdu cokoli. Žáci se seznámí s umělkyní, která dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli.
 
PANÍ CHARITA
Autor: Pavel Brázda
Klíčová slova: barva, linie, město, mezilidské vztahy, kombinovaná technika
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Program s výtvarnou aktivitou
Umění o lidech a pro lidi - to bylo jedním z hesel zakladatele hominismu Pavla Brázdy. V jeho obrazech se odráží fascinace městem a lidmi, kteří se v něm pohybují. Při pozorném pohledu na jeho obraz s názvem Paní Charita, budou žáci a studenti odhalovat běžné životní situace, každodenní zkušenosti, i mezilidské vztahy.
 
VŠEDNÍ GESTO
Autor: Adriena Šimotová
Klíčová slova: něha, gesta, každodenní rituály, lidské tělo, frotáž
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Program s výtvarnou aktivitou
Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka – lidské tělo - a využívá k tomu svérázné techniky jako je mačkání, prořezávání a vrstvení papíru či textilu či otisky částí i celého lidského těla. Jejím cílem ale nebylo zachytit dokonale lidskou podobu, ale nitro člověka. Program odhaluje všední gesta a momenty a pro žáky a studenty se stává experimentem, zda si lidé dokáží porozumět i beze slov.
 
PADÁ LISTÍ
Autor: Antonín Slavíček
Klíčová slova: impresionismus, nálada, atmosféra, kombinovaná technika
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ
Program k obrazu Antonína Slavíčka zavede děti do podzimního parku. Povídáním, kreslením, lepením a malou hrou vstoupíme do obrazu a objevíme, že i podzim je krásný, přestože/protože každý rok přináší spadané listí a kaluže vody.
 
TVAROHRANÍ
Autor: Josef Čapek
Klíčová slova: kubismus, koláž, lidé kolem nás
Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ
Program s výtvarnou aktivitou
Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil a proč je maloval? Co je to kubismus? Jak se s ním Josef Čapek seznámil a proč se k němu na nějaký čas přiklonil? Program k obrazu Kolovrátkář zavede žáky a studenty do světa geometrických tvarů a sociálních témat.

Doprovodné programy pro tento týden

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22