0

Košík

Hledat Menu

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA – GASK mini 14. 12. 2022 10:30

Cílová skupina: (pra)rodiče s dětmi od 2 do 5 let
Délka programu: 60 minut
Místo setkání: Časová osa ve druhém patře středního křídla
Vstupné: 60 Kč dítě + rodič zdarma; zdarma pro držitele Family karty

Dotazy na zikmundova@gask.cz nebo 725 607 390.

Dovedeme si představit čekání na Štědrý den bez adventního věnce? Ale známe
významy jeho jednotlivých částí? V adventním věnci je vše – Boží věčnost a jednota,
předpověď narození Ježíška, Ježíškovy jesle, radost, mír a pokoj. Kruh symbolů
můžeme hledat i v obrazech a sochách moderních a současných umělců. Na Madoně
Jana Koblasy, České Madoně Rudolfa Březy a Svaté rodině od Giulia Romana zase
můžeme pozorovat různá zobrazení Ježíška a jeho rodiny. Jaký se vypravuje příběh
o Ježíšově narození? Kdo patří do Svaté rodiny? A kdo je to Madona?