0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro druhý stupeň základních škol

Edukační programy pro druhý stupeň základních škol

Nabídka 5 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol zahrnuje programy situované do končící stálé expozice GASK, do budovy jezuitské koleje a do výstavy roku. Ústředními cíli našich programů je rozvoj emoční inteligence a podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi. Jednotlivé programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Disegno Interno - Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer1 program

Kunstkamera

Surrealismus není umělecký směr, ale způsob vidění a myšlení. A animace je vše schopná! Cokoli se může uvést do pohybu. Cokoli se může spojit.
Inspirováni výstavou Disegno Interno budou žáci během edukačního programu tvořit krátké surreální animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích.

CÍLOVÁ SKUPINA: 6.-9. třída základních škol

DÉLKA PROGRAMU: 120 minut

Program je možné objednat na termín od 5. února do 28. června 2024.

#fantazie #surrealismu #kunstkamera #kunstkabinet #animace

Stavy mysli3 programy

Paní Charita

Všímáme si lidí kolem nás? Dokážeme poznat, zda se radují, nebo trápí? Co je to charita? A co je to duše? Pavel Brázda byl umělec, který zkoumal lidskou duši a tvořil pestrobarevné lidské portréty. Při zkoumání jeho obrazu Paní Charita budeme pátrat po obyčejných situacích, získávat velké i malé zkušenosti, odhadovat vztahy mezi lidmi a povídat si o barvách.

Klíčová slova: lidé kolem nás, soucit, charitativní činnost, portrét, barvy, linie, barevné plochy, monochrom

Období: současné umění po roce 2000

Autor: Pavel Brázda

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výchova k občanství, dějepis, výtvarná výchova, etická výchova, osobnostní a sociální výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Tvarohraní

Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil? Proč je maloval? Proč postavy vypadají jako skládanky z geometrických tvarů? Program k obrazu Kolovrátkář zavede studenty do světa geometrických tvarů a světa lidí, kteří mají v životě méně štěstí než ostatní.

Klíčová slova: lidé kolem nás, geometrické tvary, kubismus, hudba, sounáležitost, humanismus

Období: 10. léta 20. století

Autoři: Karel Čapek, Pablo Picasso

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, dramatická výchova, hudební výchova, výchova k občanství, dějepis, osobnostní a sociální výchova, etická výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Cesta do pralesa

Jak může naše jednání ovlivnit dění na druhém konci světa? Jaký vliv mají na člověka jiné kultury? Co nám jejich poznání může přinést? Český malíř Otto Placht žije s indiánským kmenem v amazonském pralese a ve své tvorbě spojuje domorodé i moderní výtvarné tradice. Prostřednictvím obrazu Tráva se studenti přenesou do hlubin pralesa a vlastní tvorbou znázorní bohatství, o které můžeme přijít nezodpovědností vůči planetě.

Klíčová slova: efekt motýlích křídel, prales, Peru, Amazonie, tradice, rituál, přírodní pigment

Období: 90. léta 20. století, současné umění po roce 2000

Autor: Otto Placht

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, zeměpis, přírodopis, etická výchova Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova

 

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Tvář baroka1 program

Baroko nejen na oko

Komu a k čemu sloužila jezuitská kolej? Edukační program s výtvarnými aktivitami provede žáky stručnou historií jezuitské koleje v Kutné Hoře. Aktivity dětem jednoduše přiblíží a vysvětlí architektonické prvky období baroka. Současně jim přiblíží hlavní poslání jezuitů, kteří se na svých misijních výpravách setkávali s novými druhy rostlin, zkoumali je a zaznamenávali do herbářů. Jezuitští apatykáři pak na základě těchto znalostí připravovali léčiva, která pomáhala nemocným. Žáci se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářet léčivé postupy.

Klíčová slova: historie, baroko, architektura, léky, zdraví, rostliny, hudba

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, člověk a jeho svět, dramatická výchova, hudební výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchovavýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova

Výstava/expozice: budova jezuitské koleje

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 28. června 2024.