0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro mateřské školy

Edukační programy pro mateřské školy

Pro školní rok 2022/2023 nabídka celkem 21 edukačních programů pro žáky mateřských škol je rozdělena do tří balíčků s ústředními motivy – rozvoj emoční inteligence, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy pokrývají všech pět vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání a pět klíčových kompetencí.

Stavy mysli7 programů

První balíček podporuje rozvoj vizuálního vnímání a emoční inteligence malých předškoláků. Klíčovou motivací tohoto konceptu, vycházejícího ze stálé expozice GASK, je skutečnost, že rozvoj emoční inteligence je cestou k umění mezilidských vztahů ve všech oblastech života.

Létající zahrada

Co všechno si představíme, když se řekne zahrada? Kolik barev a tvarů v ní objevíme? Čeká nás
v zahradě nějaké tajemství? Malíř Aleš Lamr namaloval obraz Létající zahrada jako vzpomínku
na svoji zahradu dětství, kde zažil mnoho dobrodružství. Program s výtvarnou aktivitou představí dětem svět nekonečné představivosti, barev a tvarů.

#barvy #tvary #fantazie

Jazz jde GASKem

Co je to hudba? Vyjadřuje něco? Jak na nás působí? Umělec Zdeněk Kirchner dokázal ztvárnit jemné
i energické jazzové pasáže v malbě Jazz. Program s hudebními, pohybovými a výtvarnými aktivitami ukáže dětem, jak blízko k sobě hudba a výtvarné umění mají a jak na sebe mohou působit.

#hudba #pohyb

Anděl pro Vitíka

Co všechno se může stát materiálem k výtvarné tvorbě? Co je to přátelství a kdo je pro nás anděl? Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky
Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Věra Janoušková dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Děti se inspirují umělkyní a vytvoří pomocí netradičních materiálů svého anděla.

#přátelství #recyklace/znovupoužití

Paní Charita

Všímáme si lidí kolem nás? Dokážeme poznat, zda se radují, nebo trápí? Co je to charita? A co je to duše? Pavel Brázda byl umělec, který zkoumal lidskou duši a tvořil pestrobarevné lidské portréty. Při zkoumání jeho obrazu Paní Charita budeme pátrat po obyčejných situacích, poznávat velké
i malé zkušenosti, odhadovat vztahy mezi lidmi
a povídat si o barvách.

#barvy #plochy #linie #lidé #dobročinnost #portrét

Všední gesto

Dokážeme se domluvit beze slov? Bez psaní?
Bez telefonu? Čím bychom mohli běžné prostředky
k dorozumívání nahradit? Umělkyně Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka
a využívá k tomu svérázné techniky. V programu děti zkoumají všední gesta a momenty
a experimentují s dorozumíváním i beze slov.

#lidské tělo #pocity

Padá listí

Jak si představujete ideální místo v přírodě? Je tím místem louka, les nebo park? Antonín Slavíček maloval všechna přírodní zákoutí v různých ročních dobách a náladách. Do jeho podzimního Veltruského parku vstoupí děti povídáním, kreslením a lepením a objeví kouzlo vlastní představivosti.

#krajina #představivost

Tvarohraní

Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil? Proč je maloval? Proč postavy vypadají jako skládanky z geometrických tvarů? Program k obrazu Kolovrátkář zavede děti do světa geometrických tvarů a světa lidí, kteří mají v životě méně štěstí než ostatní.

#geometrie #lidská postava #lidé kolem nás

Rok v galerii #16 programů

Druhý balíček je sestaven z programů tematizujících roční období, svátky a rituály nebo legendy. Proměny roku lze sledovat i ve výtvarném umění a prostřednictvím nevšedního úhlu pohledu jednotlivých umělců nacházet nové souvislosti a obohacovat vlastní roční rytmus.

Sláva ti, sláva, vévodo náš

Kdo byl svatý Václav a proč je patronem naší země? Proč slavíme jeho svátek na konci září? Děti se seznámí s legendou o svatém Václavovi i s jeho uměleckými zobrazeními. Pro výtvarnou aktivitu se inspirují tvorbou Svatopluka Klimeše, který pro svůj obraz svatého Václava využil netradiční výtvarný prostředek – oheň.

#významné osobnosti #mýty a legendy #historie naší země

Sněží, sněží

Co je to sníh? Kde se bere a kam mizí? Jakou atmosféru s sebou přináší? A jak vlastně vypadá sněhová vločka? V rámci programu si děti vyzkouší malování ledem a inspirovány obrazy Dalibora Smutného Sníh a Sněhová vločka vytvoří vlastní sněžnou grafiku.

#zima #sníh #koloběh vody

Ježíšku, panáčku

Jaký se vypravuje příběh o Ježíšově narození?
Kdo patří do Svaté rodiny? A kdo je to Madona?
Na Madoně Jana Koblasy, České Madoně Rudolfa Březy a Svaté rodině od Giulia Romana děti uvidí, jak různě mohou umělci zobrazovat Ježíška a jeho rodinu. Děti si vytvoří vlastní betlém a samy si vánoční scénu sehrají.

#Vánoce #rodina

Jaro už je tu!

Co se v přírodě děje na jaře? Jak jaro vypadá a jaké má barvy? K jakým aktivitám a hrám vybízí?
K jaru odnepaměti patří cvrnkání kuliček. V rámci programu je děti využijí nejen ke hře, ale i k malbě. Inspirovány obrazem Jaro od Antonína Kroči tak zachytí energii a radost probouzející se jarní přírody.

#jaro #barvy #život

Lásky čas

Když se řekne láska… Co je to láska? Jaký je symbol lásky? Jaké podoby lásky můžeme zažívat? Jaký by byl život bez lásky? Malířka Michaela Maupicová namalovala obraz Srdce, který nám ukáže, že láska je mozaika z mnoha dílků. Děti skládáním a tiskáním zhmotní vlastní představu nejsilnějšího životního tématu.

#láska #srdce #vztah části k celku #jednobarevnost

Veliká noc

Co se stalo o Veliké noci? A co jí předcházelo?
Co je to křížová cesta a kdo a proč ji podstoupil? Prostřednictvím obrazu Zmrtvýchvstání od Karla Černého děti poznají příběh Velikonoc. Seznámí se s velikonočními zvyky, kouzly a zázraky, které se prý o Velikonocích dějí.

#Velikonoce #tradice a zvyky

Tvář baroka1 program

Třetí balíček představuje sídlo GASK, tedy monumentální jezuitskou kolej s téměř 400 let dlouhým příběhem. Programy představují hlavní prvky a myšlenky barokní epochy, s lehkostí podanou složitou historii kutnohorské koleje a jejích prvních obyvatel.

Nic není dílem náhody

Co je lék a kde se bere? Na svých misijních výpravách se jezuité setkávali s novými druhy rostlin, které zkoumali a zaznamenávali do herbářů. Jezuitští apatykáři pak na základě těchto znalostí připravovali léčiva, která pomáhala nemocným.
Děti se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářet léčivé postupy.

#léky #zdraví #rostliny

Rok v galerii #26 programů

Nový balíček programů tematizujících roční období, svátky a rituály. Proměny roku lze sledovat i ve výtvarném umění a prostřednictvím nevšedního úhlu pohledu jednotlivých umělců nacházet nové souvislosti a obohacovat vlastní roční rytmus.

Mlha přede mnou, mlha za mnou

Při pozorném pohledu na jemné dílo Václava Boštíka se ponoříme do mlhoviny a odhalíme na první pohled netušené barvy a tvary. Čtverec a kruh, které provázely jeho tvorbu, budou i našimi hlavními motivy. A protože Václav Boštík ve své tvorbě hledal cestu k povznesení se nad sebe sama – k absolutnímu štěstí, zamyslíme se i my nad tím, co dělá šťastné nás a co bychom chtěli objevit na konci mlhy sami pro sebe my.

#podzim #podzimní počasí #mlha #mlhovina #barevnost #geometrické tvary #odhalení #štěstí

Cesta bílou krajinou

Co všechno se nám otiskne do paměti z našich procházek? Vypadá v našich představách příroda vždy reálně? Lze silné zážitky z krajiny vůbec nějak zaznamenat? Karel Malich se ve své tvorbě vždy obracel k přírodě a vycházel z vlastních prožitků
a představ. V edukačním programu prozkoumáme Malichovu Bílou krajinu, abychom si přivolali vzpomínky a ve vlastním díle k nim přidali nekonečnou fantazii.

#zima #sníh #cesta #krajina

Čtyři svíce

Dovedeme si představit čekání na Štědrý den bez adventního věnce? Pravděpodobně ne. Ale známe významy jednotlivých částí této tradiční vánoční výzdoby? Proč má tvar kruhu? Jak se jmenují jednotlivé svíce a co symbolizují? V adventním věnci je vše – Boží věčnost a jednota, předpověď narození Ježíška, Ježíškovy jesle, radost, mír a pokoj. V programu s dětmi projdeme kruhem symbolů, které můžeme hledat i v obrazem a sochách moderních a současných umělců.

#Vánoce #adventní věnec #symbolika

Probuzená naděje

I ten nejdelší smutek končí pousmáním. I ta nejdelší zima končí jarem. Dílo Aleše Ogouna Probuzená naděje je symbolem konce temné epochy, symbolem zrodu. V programu se s dětmi podíváme nejen na onu naději každého začátku, ale také na speciální techniku reflexní malby.

#jaro #barvy #život #naděje

Podpírání

Kalvárie je místem utrpení Ježíše Krista na hoře tvaru lebky, na niž si nesl svůj kříž. Nejsilnější událost křesťanského světa se stala námětem mnoha umělců napříč staletími až do současnosti. Ale jaké významy pro nás slovo kalvárie uchovává do dnešních dnů? Jednu z možných odpovědí budeme hledat v díle Podpírání od Jitky Válové
a symbolicky pátrat po dalších.

#Velikonoce #ukřižování #kalvárie #Golgota

K moři

Ať je za okny jakékoli počasí, díky umění se můžeme kdykoli vydat k moři. V myšlenkách prozkoumáme francouzské přístaviště a plachetnice Jana Zrzavého a necháme se unášet mořskými vlnami Olgy Karlíkové. Oba umělci nás budou inspirovat ke společné tvorbě vlastního moře a k představě dokonalých prázdnin.

#moře #voda #léto #cestování