0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Edukační programy pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním

Do stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence připravilo Lektorské centrum GASK sérii animačních programů pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním. S podporou Ministerstva kultury vznikly v roce 2017 čtyři haptické přepisy děl ze sbírek GASK. Programy jsou navrženy pro věkově homogenní skupiny maximálně 10 osob. Do tvůrčího setkání s výtvarnými etudami jsou s důrazem na využití kompenzačních činitelů zapojeny prvky dramatiky a muzikoterapie.

GASK bez bariér: programy pro nevidomé a slabozraké3 programy

Cílová skupina: Návštěvníci se zrakovým znevýhodněním (nevidomí, slabozrací, osoby se zbytky zraku), není vhodné pro osoby s hluchoslepotou). Věkově homogenní skupina. Děti od 4. třídy až dospělí s vrozeným i získaným znevýhodněním

Počet účastníků ve skupině: max. 10 osob

Cena programu: zdarma pro skupiny návštěvníků nevidomých a slabozrakých

Co se stalo cestou aneb od krajiny k obrazu

Během programu se návštěvníci prostřednictvím prvků z dramatiky a muzikoterapie seznámí s obrazem Antonína Střížka. Ve formě klademe důraz na zapojení kompenzačních činitelů. Požitky a prožitky z cestování jsou hlavními motivy, které společně zprostředkováváme jeden druhému. Na závěr programu vytvoříme vlastní krajinu nám blízkou. Budeme si hrát, zpívat, tvořit a možná i …. cestovat.

Oko, do minulosti okno

Oči jsou oknem do  duše a  odhalí i  skrytá tajemství. A  co se ukrývá v pohledech strážců normalizační doby? I to se dozvíme v animačním programu, který je zaměřený na  zobrazení a  vyjadřování emocí. City a nálady budeme nejen objevovat v díle Květy Válové, ale také znázorňovat prostřednictvím výtvarných a dramatických etud, pomocí nichž si zkusíme přiblížit dramatické události let 1968 a 1969.

Půjdem spolu do Betléma aneb kdyby nebylo linie, nebylo by výrazu

Co se stane, když zvedneme obočí, usmějeme se nebo vyplázneme jazyk? Zážitkový program vycházející z lineární tvorby Ivana Sobotky rozvíjí emocionální cítění, vzájemný respekt a spolupráci. Návštěvníci si prostřednictvím praktických úkolů s důrazem na využití kompenzačních činitelů osvojí základní pravidla lineární tvorby a nové poznatky uplatní při vlastní tvůrčí činnosti.