0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro první stupeň základních škol

Edukační programy pro první stupeň základních škol

Nabídka celkem 22 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe ročních milníků a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Stavy mysli5 programů

První balíček podporuje rozvoj vizuálního vnímání a emoční inteligence mladších školáků. Klíčovou motivací tohoto konceptu, vycházejícího ze stálé expozice GASK, je skutečnost, že rozvoj emoční inteligence je cestou k umění mezilidských vztahů ve všech oblastech života.

Jazz jde GASKem

Co je to hudba? Vyjadřuje něco? Jak na nás působí? Umělec Zdeněk Kirchner dokázal ztvárnit jemné i energické jazzové pasáže v malbě Jazz. Program
s hudebními, pohybovými a výtvarnými aktivitami ukáže dětem, jak blízko k sobě hudba a výtvarné umění mají a jak na sebe mohou působit.

#hudba #pohyb

Anděl pro Vitíka

Co všechno se může stát materiálem k výtvarné tvorbě? Co je to přátelství a kdo je pro nás anděl?
Tiše stojící socha Anděl pro Vitíka od sochařky Věry Janouškové je poctou jejímu dobrému příteli. Věra Janoušková dávala odpadkům ze smetiště novou tvář a šanci na druhý život. Děti se inspirují umělkyní a vytvoří pomocí netradičních materiálů svého anděla.

#přátelství #recyklace

Paní Charita

Všímáme si lidí kolem nás? Dokážeme poznat, zda se radují, nebo trápí? Co je to charita? A co je to duše? Pavel Brázda byl umělec, který zkoumal lidskou duši a tvořil pestrobarevné lidské portréty. Při zkoumání jeho obrazu Paní Charita budeme pátrat po obyčejných situacích, poznávat velké
i malé zkušenosti, hádat vztahy mezi lidmi a povídat si o barvách.

#barvy #dobročinnost #portrét #plochy #lidé

Všední gesto

Dokážeme se domluvit beze slov? Bez psaní?
Bez telefonu? Čím bychom mohli běžné prostředky
k dorozumívání nahradit? Umělkyně Adriena Šimotová ve své tvorbě zpodobňuje člověka
a využívá k tomu svérázné techniky. V programu děti zkoumají všední gesta a momenty
a experimentují s dorozumíváním i beze slov.

#hudba #pohyb

Tvarohraní

Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil? Proč je maloval? Proč postavy vypadají jako skládanky z geometrických tvarů? Program
k obrazu Kolovrátkář zavede děti do světa geometrických tvarů a světa lidí, kteří mají v životě méně štěstí než ostatní.

#lidské tělo #geometrie #lidé

Galerie školou7 programů

Programy druhého balíčku vznikly s důrazem na mezipředmětové vazby vzdělávacích oborů Umění a kultura s obory Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace nebo Člověk a jeho svět. Výchozím bodem je kreativita, jejíž rozvoj je neodmyslitelnou podmínkou plného vnímání našeho světa.

Cesta do pralesa

Jak může naše jednání ovlivnit dění na druhém konci světa? Jaký vliv mají na člověka jiné kultury? Co nám jejich poznání může přinést? Český malíř Otto Placht žije s indiánským kmenem v amazonském pralese a ve své tvorbě spojuje domorodé i moderní výtvarné tradice. Prostřednictvím obrazu Tráva se děti přenesou do hlubin pralesa a vlastní tvorbou znázorní bohatství, o které můžeme přijít nezodpovědností vůči planetě.

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

#cestování #prales #příroda #energie #magie #ekologie

Paprsky světla

Světlo i tma přicházejí vždy ve svůj přesný čas.
Jak proniká světlo tmou? Jak se dá zobrazit? Děti si prostřednictvím pokusu vyzkouší šíření světla z bodového zdroje. Dílo Obraz Luďka Filipského
a vlastní tvorba pomůže dětem uvědomit si, že světlo není jenom předmětem zkoumání fyziků, ale můžeme v něm nalézt hluboké duchovní poznání.

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

#světlo #stín #tma #paprsky

Řádná náhoda

Jak nás ovlivňuje náhoda nebo naopak předem připravený řád? Co je to struktura a linie? Zdeněk Sýkora došel ve svých malbách od realistických obrazů až ke geometrické abstrakci a využíval ve své tvorbě matematické principy. Děti si vyzkouší vznik obrazu netradičním náhodně-řádným způsobem.

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace

#geometrie #řád #náhoda #závislosti #vztahy

Pod povrchem

Je to jen obyčejný kámen? Jiří John ve svých dílech často zobrazoval nerosty a horniny skryté pod povrchem země. Objevoval nenápadnou krásu kolem nás, tu, která je na první pohled neviditelná. Johnovo typické zachycení různých vrstev a využití jemné šrafury žákům poodhaluje, co se může skrývat pod povrchem, v přirozených předmětech kolem nás, ale i v nás samotných.

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás)

#příroda #země #horniny #nerosty #vrstvy

Geometrie z galerie

Co všechno se nám vybaví, když se řekne čtverec? Co všechno může ze čtverce vzniknout? Jak složité nebo naopak jednoduché může být hledání čtverce? Tvorba Jana Kubíčka je založena na vášni pro tento základní a dokonalý geometrický tvar a na střídmé kombinaci černé, bílé a modré. Děti prostřednictvím akcí se čtvercem poznají nevšední spojení matematických postupů a výtvarné tvorby.

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace

#čtverec #konstrukce #geometrie

Libo-li novou hlavu?

Je fascinující, jak funguje naše hlava. Vždyť bez ní by nemohl pracovat zbytek našeho těla. Co všechno je schopná si zapamatovat? Co všechno se umí naučit? Co si dokáže představit? A co když se tyto
a jiné další schopnosti a dovednosti propojí s pozoruhodným světem umění? Schopnost Theodora Pištěka dávat předmětům nové významy a vytvářet nové příběhy zavede žáky do vnitřního světa jejich vlastní hlavy i hlav jiných lidí.

Vzdělávací obory: Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví), Jazyk a jazyková komunikace

#ready-made #fantazie #příběh

Krotitel ohně

Co může způsobit jedno mávnutí motýlího křídla? Může toto jedno mávnutí ovlivnit dění na druhém konci světa? Žáci prostřednictvím díla Svatopluka Klimeše řeší problematiku klimatických změn. Pomocí křehkého a pomačkaného papíru otevírají problematiku věčně se opakujícího procesu vznikání a zanikání.

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme)

#ekologie #efekt motýlích křídel #muchláž #pal-art

Rok v galerii6 programů

Třetí balíček je sestaven z programů tematizujících roční období, svátky a rituály nebo legendy. Proměny roku lze sledovat i ve výtvarném umění a prostřednictvím nevšedního úhlu pohledu jednotlivých umělců nacházet nové souvislosti a obohacovat vlastní roční rytmus.

Sláva Ti, sláva, vévodo náš

Kdo byl svatý Václav a proč je patronem naší země? Proč slavíme jeho svátek na konci září? Děti se seznámí s legendou o svatém Václavovi i s jeho uměleckými zobrazeními. Pro výtvarnou aktivitu se inspirují tvorbou Svatopluka Klimeše, který pro svůj obraz svatého Václava využil netradiční výtvarný prostředek – oheň.

#významné osobnosti #mýty #legendy #historie naší země

Sněží, sněží

Co je to sníh? Kde se bere a kam mizí? Jakou atmosféru s sebou přináší? A jak vlastně vypadá sněhová vločka? V rámci programu si děti vyzkouší malování ledem a inspirovány obrazy Dalibora Smutného Sníh a Sněhová vločka vytvoří vlastní sněžnou grafiku.

#zima #sníh #koloběh vody

Ježíšku, panáčku

Jaký se vypravuje příběh o Ježíšově narození?
Kdo patří do Svaté rodiny? A kdo je to Madona?
Na Madoně Jana Koblasy, České Madoně Rudolfa Březy a Svaté rodině od Giulia Romana děti uvidí, jak různě mohou umělci zobrazovat Ježíška a jeho rodinu. Děti si vytvoří vlastní betlém a samy si vánoční scénu sehrají.

#Vánoce #rodina

Jaro už je tu!

Co se v přírodě děje na jaře? Jak jaro vypadá a jaké má barvy? K jakým aktivitám a hrám vybízí?
K jaru odnepaměti patří cvrnkání kuliček. V rámci programu je děti využijí nejen ke hře, ale i k malbě. Inspirovány obrazem Jaro od Antonína Kroči tak zachytí energii a radost probouzející se jarní přírody.

#jaro #barvy #život

Lásky čas

Když se řekne láska… Co je to láska? Jaký je symbol lásky? Jaké podoby lásky můžeme zažívat? Jaký by byl život bez lásky? Malířka Michaela Maupicová namalovala obraz Srdce, který nám ukáže, že láska je mozaika z mnoha dílků. Děti skládáním a tiskáním zhmotní vlastní představu nejsilnějšího životního tématu.

#láska #srdce #vztah části k celku #jednobarevnost #část #celek

Veliká noc

Co se stalo o Veliké noci? A co jí předcházelo? Co je to křížová cesta a kdo a proč ji podstoupil? Prostřednictvím obrazu Zmrtvýchvstání od Karla Černého děti poznají příběh Velikonoc. Seznámí se s velikonočními zvyky, kouzly a zázraky, které se prý o Velikonocích dějí.

#Velikonoce #tradice #zvyky

Tvář baroka1 program

Čtvrtý balíček představuje sídlo GASK, tedy monumentální jezuitskou kolej s téměř 400 let dlouhým příběhem. Programy představují hlavní prvky a myšlenky barokní epochy, s lehkostí podanou složitou historii kutnohorské koleje a jejích prvních obyvatel.

Nic není dílem náhody

Co je lék a kde se bere? Na svých misijních výpravách se jezuité setkávali s novými druhy rostlin, které zkoumali a zaznamenávali do herbářů. Jezuitští apatykáři pak na základě těchto znalostí připravovali léčiva, která pomáhala nemocným. Děti se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářet léčivé postupy.

#léky #zdraví #rostliny