0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro první stupeň základních škol

Edukační programy pro první stupeň základních škol

Nabídka celkem 9 edukačních programů pro žáky prvního stupně základních škol zahrnuje programy situované do končící stálé expozice GASK, do budovy jezuitské koleje a do dvou proměnných výstav. Ústředními cíli našich programů je rozvoj emoční inteligence a podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi. Jednotlivé programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Disegno Interno - Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer1 program

1-2-3 Encyklopedie

Svět je na pokraji ekologické pohromy a každý rok vyhynou desítky druhů zvířat. Ale naše představivost nemá hranic, a tak vstoupíme do šíleného projektu Bilderlexikon, v němž Jan Švankmajer tvořil encyklopedii nového světa.
Technikou koláže a jazykovou hrou budou žáci ve skupinách tvořit variabilní zvířetník.

CÍLOVÁ SKUPINA: 2.-5. třída základních škol

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut

Program je možné objednat na termín od 5. února do 28. června 2024.

#fantazie #noví živočichové #lexikon #koláž #zvířetník

Stavy mysli6 programů

Paní Charita

Všímáme si lidí kolem nás? Dokážeme poznat, zda se radují, nebo trápí? Co je to charita? A co je to duše? Pavel Brázda byl umělec, který zkoumal lidskou duši a tvořil pestrobarevné lidské portréty. Při zkoumání jeho obrazu Paní Charita budeme pátrat po obyčejných situacích, získávat velké i malé zkušenosti, odhadovat vztahy mezi lidmi a povídat si o barvách.

Klíčová slova: lidé kolem nás, soucit, charitativní činnost, portrét, barvy, linie, barevné plochy, monochrom

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, etická výchova, výchova ke zdraví

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Padá listí

Jak si představujete ideální místo v přírodě? Je tím místem louka, les nebo park? Antonín Slavíček maloval všechna přírodní zákoutí v různých ročních dobách a náladách. Do jeho podzimního Veltruského parku vstoupí děti povídáním, kreslením a lepením a objeví kouzlo vlastní představivosti.

Klíčová slova: podzim, krajina, park, představivost, nálada, roční období, koláž

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, výtvarná výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Tvarohraní

Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil? Proč je maloval? Proč postavy vypadají jako skládanky z geometrických tvarů? Program k obrazu Bolavá ruka zavede studenty do světa geometrických tvarů a světa lidí, kteří mají v životě méně štěstí než ostatní.

Klíčová slova: lidé kolem nás, geometrické tvary, kubismus, hudba, sounáležitost, humanismus

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, dramatická výchova, hudební výchova, etická výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Cesta do pralesa

Jak může naše jednání ovlivnit dění na druhém konci světa? Jaký vliv mají na člověka jiné kultury? Co nám jejich poznání může přinést? Český malíř Otto Placht žije s indiánským kmenem v amazonském pralese a ve své tvorbě spojuje domorodé i moderní výtvarné tradice. Prostřednictvím obrazu Tráva se studenti přenesou do hlubin pralesa a vlastní tvorbou znázorní bohatství, o které můžeme přijít nezodpovědností vůči planetě.

Klíčová slova: efekt motýlích křídel, prales, Peru, Amazonie, tradice, rituál, přírodní pigment

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, člověk a jeho svět, etická výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova

 

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Sláva Ti, sláva, vévodo náš

Kdo byl svatý Václav a proč je patronem naší země? Proč slavíme jeho svátek na konci září? Děti se seznámí s legendou o svatém Václavovi i s jeho uměleckými zobrazeními. Pro výtvarnou aktivitu se inspirují tvorbou Svatopluka Klimeše, který pro svůj obraz svatého Václava využil netradiční výtvarný prostředek – oheň.

Klíčová slova: svatý Václav, významné osobnosti, mýty a legendy, historie naší země, oheň

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, člověk a jeho svět, dramatická výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Sněží, sněží

Co je to sníh? Kde se bere a kam mizí? Jakou atmosféru s sebou přináší? A jak vlastně vypadá sněhová vločka? V rámci programu si děti vyzkouší malování ledem a inspirovány obrazy Dalibora Smutného Sníh a Sněhová vločka vytvoří vlastní sněžnou grafiku.

Klíčová slova: zima, sníh, koloběh vody, vločka, malba, grafika, tisk

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, člověk a jeho svět, dramatická výchova, hudební výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Tvář baroka1 program

Baroko nejen na oko

Komu a k čemu sloužila jezuitská kolej? Edukační program s výtvarnými aktivitami provede děti stručnou historií jezuitské koleje v Kutné Hoře. Aktivity dětem jednoduše přiblíží a vysvětlí architektonické prvky období baroka. Současně jim přiblíží hlavní poslání jezuitů, kteří se na svých misijních výpravách setkávali s novými druhy rostlin, zkoumali je a zaznamenávali do herbářů. Jezuitští apatykáři pak na základě těchto znalostí připravovali léčiva, která pomáhala nemocným. Děti se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářet léčivé postupy.

Klíčová slova: historie, baroko, architektura, léky, zdraví, rostliny, hudba

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, člověk a jeho svět, dramatická výchova, hudební výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova

Výstava/expozice: budova jezuitské koleje

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 28. června 2024.

Martina Skala - Voyage1 program

Prstem po mapě

Z pražské Malé Strany přes pařížskou operu až k indiánům kmene Navaho v Monument Valley nás provede výstava Voyage renomované ilustrátorky a autorky knih pro děti Martiny Skala. Vtipnou, poučnou a inspirativní formou se děti seznámí s životní cestou a kulturnímu místy, která autorku formovala.

Program je možné objednat na termín od 27. února do 21. června 2024.