0

Košík

Hledat Menu
Edukační programy pro ZUŠ

Edukační programy pro ZUŠ

Nabídka celkem 9 edukačních programů pro žáky základních uměleckých škol podporuje rozvoj kulturní kompetence, kompetence k umělecké komunikaci i kompetence osobnostně-sociální. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity komplexně rozvíjející především schopnost recepce a reflexe výtvarného umění a v dílčích aktivitách přispívající k rozvoji výtvarné tvorby.

Disegno Interno - Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer4 programy

Obrázkový lexikon pana Jana

Představte si, že můžete vlastní fantazií zachránit svět před vyhynutím zvířat. Připojíme se k projektu Bilderlexikon, v němž Jan Švankmajer vytvořil encyklopedii nového světa.
Technikou koláže budou nejmladší žáci tvořit nové živočichy, pojmenovávat je a vybavovat schopnostmi, které jim pomohou přežít.

CÍLOVÁ SKUPINA: věková skupina žáků mateřských škol a prvních tříd základních škol

DÉLKA PROGRAMU: 75 minut

Program je možné objednat na termín od 5. února do 28. června 2024.

#fantazie #noví živočichové #lexikon koláž

1-2-3 Encyklopedie

Svět je na pokraji ekologické pohromy a každý rok vyhynou desítky druhů zvířat. Ale naše představivost nemá hranic, a tak vstoupíme do šíleného projektu Bilderlexikon, v němž Jan Švankmajer tvořil encyklopedii nového světa.
Technikou koláže a jazykovou hrou budou žáci ve skupinách tvořit variabilní zvířetník.

CÍLOVÁ SKUPINA: věková skupina žáků 2.-5. třída základních škol

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut

Program je možné objednat na termín od 5. února do 28. června 2024.

#fantazie #noví živočichové #lexikon #koláž #zvířetník

Kunstkamera

Surrealismus není umělecký směr, ale způsob vidění a myšlení. A animace je vše schopná! Cokoli se může uvést do pohybu. Cokoli se může spojit. Inspirováni výstavou Disegno Interno budou žáci během edukačního programu tvořit krátké surreální animace na několika stop-motion stanovištích a animačních strojích.

CÍLOVÁ SKUPINA: věková skupina žáků 6.-9. třída základních škol

DÉLKA PROGRAMU: 120 minut

Program je možné objednat na termín od 5. února do 28. června 2024.

#fantazie #surrealismu #kunstkamera #kunstkabinet #animace

Disegno Interno

Surrealista Jan Švankmajer je významným tvůrcem na poli kinematografie, výtvarného umění, literatury a divadla. Přesto odmítá, aby byl označován za umělce a jeho tvorba za umění. Příčinou je jeho pojetí surrealismu, který není pro autora uměním, ale životním postojem a způsobem myšlení.
Komentovaná prohlídka představí nejstarším žákům základních uměleckých škol na stěžejních dílech Jana Švankmajera magický rozměr tvůrčího procesu a autentickou transformaci hlubin autorových zážitků.

DÉLKA PROGRAMU: 45-60 minut

Komentované prohlídky je možné objednat na termín od 5. března do 28. června 2024.

Stavy mysli3 programy

Paní Charita

Všímáme si lidí kolem nás? Dokážeme poznat, zda se radují, nebo trápí? Co je to charita? A co je to duše? Pavel Brázda byl umělec, který zkoumal lidskou duši a tvořil pestrobarevné lidské portréty. Při zkoumání jeho obrazu Paní Charita budeme pátrat po obyčejných situacích, získávat velké i malé zkušenosti, odhadovat vztahy mezi lidmi a povídat si o barvách.

Klíčová slova: lidé kolem nás, soucit, charitativní činnost, portrét, barvy, linie, barevné plochy, monochrom

Období: současné umění po roce 2000

Autor: Pavel Brázda

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Tvarohraní

Kdo jsou lidé, které Josef Čapek ve svých obrazech zachytil? Proč je maloval? Proč postavy vypadají jako skládanky z geometrických tvarů? Program k obrazu Kolovrátkář zavede studenty do světa geometrických tvarů a světa lidí, kteří mají v životě méně štěstí než ostatní.

Klíčová slova: lidé kolem nás, geometrické tvary, kubismus, hudba, sounáležitost, humanismus

Období: 10. léta 20. století

Autoři: Karel Čapek, Pablo Picasso

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Cesta do pralesa

Jak může naše jednání ovlivnit dění na druhém konci světa? Jaký vliv mají na člověka jiné kultury? Co nám jejich poznání může přinést? Český malíř Otto Placht žije s indiánským kmenem v amazonském pralese a ve své tvorbě spojuje domorodé i moderní výtvarné tradice. Prostřednictvím obrazu Tráva se studenti přenesou do hlubin pralesa a vlastní tvorbou znázorní bohatství, o které můžeme přijít nezodpovědností vůči planetě.

Klíčová slova: efekt motýlích křídel, prales, Peru, Amazonie, tradice, rituál, přírodní pigment

Období: 90. léta 20. století, současné umění po roce 2000

Autor: Otto Placht

 

Výstava/expozice: stálá expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 1. března 2024.

Tvář baroka1 program

Baroko nejen na oko

Komu a k čemu sloužila jezuitská kolej? Edukační program s výtvarnými aktivitami provede žáky stručnou historií jezuitské koleje v Kutné Hoře. Aktivity dětem jednoduše přiblíží a vysvětlí architektonické prvky období baroka. Současně jim přiblíží hlavní poslání jezuitů, kteří se na svých misijních výpravách setkávali s novými druhy rostlin, zkoumali je a zaznamenávali do herbářů. Jezuitští apatykáři pak na základě těchto znalostí připravovali léčiva, která pomáhala nemocným. Žáci se stanou jezuitskými lékárníky a budou vytvářet léčivé postupy.

Klíčová slova: historie, baroko, architektura, léky, zdraví, rostliny, hudba

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, člověk a jeho svět, dramatická výchova, hudební výchova

Průřezová témata: osobnostní a sociální výchovavýchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova

Výstava/expozice: budova jezuitské koleje

Program je možné objednat na termín od 12. září 2023 do 28. června 2024.

Martina Skala - Voyage1 program

Prstem po mapě

Z pražské Malé Strany přes pařížskou operu až k indiánům kmene Navaho v Monument Valley nás provede výstava Voyage renomované ilustrátorky a autorky knih pro děti Martiny Skala. Vtipnou, poučnou a inspirativní formou se děti seznámí s životní cestou a kulturnímu místy, která autorku formovala.

CÍLOVÁ SKUPINA: věková skupina žáků 1.-5. třída základních škol

DÉLKA PROGRAMU: 90 minut

Program je možné objednat na termín od 27. února do 21. června 2024.