Proměněný dětský koutek nabízí aktivity rozvíjející senzomotorické schopnosti dětí, podporující tvořivost a koncentraci a podněcující dětskou fantazii. Zároveň nový prostor poskytuje místo k odpočinku a zklidnění.

Nové pojetí galerijního místa pro děti vzniklo v rámci projektu GASK bez bariér, jednou z jehož cílových skupin jsou děti s poruchou autistického spektra.

Cílová skupina: (pra)rodiče s dětmi

Vstupné: 

děti do 6 let zdarma
při zakoupení vstupenky na výstavy GASK vstupné do heren a koutku zdarma
vstupné současně do heren i do koutku: dospělí 50 Kč / děti nad 6 let, studenti a senioři 30 Kč

Prosíme rodiče, aby toto místo se svými dětmi opouštěli ve stejném stavu, v jakém bylo před jejich návštěvou.

Děkujeme.