Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let
28. 05. 2023 — 17. 09. 2023

Necenzurováno – Polské nezávislé umění 80. let

Necenzurováno je jedinečná průřezová výstava nezávislého polského umění 80. let 20. století. Jde o polský ekvivalent tehdejší české neoficiální výtvarné scény, reagující na realitu Solidarity a výjimečného stavu z roku 1981. Jedná se o umění angažované a ponořené do dějinného kontextu, přesto i v dnešních souvislostech stále aktuální. V prostorách Galerie Středočeského kraje bude představeno okolo sto třiceti děl (obrazy, sochy, instalace, plakáty, fotografie, filmy) šedesáti umělců, kteří v tomto období na protest proti vyhlášení výjimečného stavu bojkotovali kulturní politiku komunistických orgánů Polské lidové republiky. Výstava se koná ve spolupráci Galerie Středočeského kraje, Centra současného umění – Zámku Ujazdowski ve Varšavě, Institutu Adama Mickiewicze a Polského institutu v Praze.

#Zahraniční autoři
Více o výstavě
Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant – ZKUSMOS
26. 03. 2023 — 20. 08. 2023

Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant – ZKUSMOS

Název výstavy ZKUSMOS – originální jazykový novotvar – charakterizuje pracovní princip, jímž se řídí ve své tvorbě dvojice výtvarníků, kamarádů z pražské AVU – Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant. Jejich práce se na první pohled liší, ale vnitřně jsou si blízké přiznanou láskou k řemeslu, zájmem o historii a experimentální povahou. Důležitým pojítkem jsou také humor a nadsázka, které prosakují do děl vznikajících z různorodých a v umění často neobvyklých materiálů. Každý po svém hledá a objevuje, zkouší, hraje si a skládá z kusů a kousků svůj ZKUSMOS.

#Čeští autoři
Více o výstavě
Kateřina Štenclová – Na hladině času
02. 04. 2023 — 17. 09. 2023

Kateřina Štenclová – Na hladině času

V díle malířky Kateřiny Štenclové hraje hlavní roli barva, jejímž prostřednictvím v abstraktní formě vyjadřuje zejména vztah k prostoru. Tzv. prostorovou malbou se zabývá dlouhodobě, a to jak ve svých obrazech, tak v přesazích malby do site specific instalací vytvořených z igelitových podložek, které zachycují bezprostředně tvůrčí proces. Výstava představí výběr z posledních autorčiných prací a společně se site specific instalacemi vytvoří jednolitý vizuální celek.

#Čeští autoři
Více o výstavě
Strůjci války – Jiří Surůvka
02. 04. 2023 — 17. 09. 2023

Strůjci války – Jiří Surůvka

Výstava Strůjci války představí tvorbu ostravského umělce, performera, fotografa, kurátora, vysokoškolského pedagoga, spoluzakladatele performativní skupiny „Předkapela Lozinski“, výtvarné skupiny „Přirození“ (1988–1992) a kabaretu „Návrat mistrů zábavy“, Jiřího Surůvku. V Přesazích grafiky budou prezentovány nejen jeho grafické práce, ale také autorova malířská a objektová tvorba. Jiří Surůvka prostřednictvím svých děl se sarkasmem a nadsázkou sobě vlastní podrobí společnost kritice. Zacílí především na lidskou malost a omezenost spojenou s ideologiemi a politickou propagandou. Součástí výstavy proběhnou performance vystavujícího umělce.

#Čeští autoři
Více o výstavě
LLEV – NATURALLISMUS
26. 03. 2023 — 20. 08. 2023

LLEV – NATURALLISMUS

Pojem NATURALLISMUS zastřešuje tvůrčí procesy a přístupy, které používá studio LLEV, zosobněné uměleckým i partnerským tandemem Evy a Marcela Mochalových. Tato dvojice designérů experimentuje v oblasti vývoje nových materiálů, které aplikuje na vlastní jedinečné kolekce. Výstava v galerii Whitebox je pro ně příznačná svou site-specific formou, definovanou architekturou tohoto prostoru. Produkty z mycelia, skla, papíru, dřeva a kovu se divákům podávají formou zátiší – tedy primárního malířského tématu. Vrstev odhalení je tu však více.

#Současné umění
Více o výstavě
Expanze ticha – Olaf Hanel
12. 03. 2023 — 11. 06. 2023

Expanze ticha – Olaf Hanel

Komorní výstava Expanze ticha představuje Olafa Hanela jako tvůrce a kurátora v souvislostech totalitního útlaku i obnovené demokracie po roce 1989. Projekt se koná u příležitosti autorových nedožitých 80. narozenin.

#Čeští autoři
Více o výstavě
Faksimile Kutnohorské iluminace
01. 04. 2023 — 31. 10. 2023

Faksimile Kutnohorské iluminace

Kutnohorská iluminace (původně titulní list z dnes neznámé chorální knihy) vznikla koncem 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí. Kromě uměleckohistorické hodnoty je tento list rovněž dokladem mimořádné hospodářské a technologické vyspělosti domácí hornické a hutnické produkce na konci středověku, v době, kdy město Kutná Hora svým bohatstvím úspěšně konkurovalo hlavnímu městu Českého království.

Více o výstavě
Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence

Stavy mysli / Za obrazem
– Obměny a intervence

Jedinečně koncipovaná sbírková expozice je založená na zrcadlení pestrého spektra citového a myšlenkového života člověka v uměleckých dílech i v myšlenkách široké škály autorů – od Konfucia až po anglickou punkovou kapelu Sex Pistols.

#Dlouhodobá expozice #Současné umění #Čeští autoři #Zahraniční autoři
Více o výstavě Koupit vstupenku
GASK pod širým nebem
24. 03. 2021 — 24. 03. 2033

GASK pod širým nebem

Projekt GASK pod širým nebem představuje v krásných zahradách za galerií sochy nebo prostorové instalace umělců zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazem a Alej světců nebo na výstavách současných či připravovaných.

Více o výstavě