Nová stálá expozice – Labyrintem
30. 06. 2024 — 30. 06. 2034

Nová stálá expozice – Labyrintem

Galerie Středočeského kraje otevřela v sobotu 29. června 2024 novou sbírkovou expozici, která svým nehistorickým pojetím naváže na úspěšný projekt Stavy mysli / Za obrazem, vyznamenaný v roce 2015 národní cenou Gloria musaealis. Nová expozice, koncipovaná jako výzva k putování LABYRINTEM, je volně inspirována knihou Tisíc tváří hrdiny amerického religionisty a etnologa Josepha Campbella (1904–1987), který zkoumal společné základy mýtů, bájí i náboženských nauk.

#Dlouhodobá expozice
Více o výstavě
DISEGNO INTERNO – EVA ŠVANKMAJEROVÁ / JAN ŠVANKMAJER
03. 03. 2024 — 04. 08. 2024

DISEGNO INTERNO – EVA ŠVANKMAJEROVÁ / JAN ŠVANKMAJER

Výstava, která probíhá v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představuje všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento světově proslulý surrealista zasáhl (koláže, grafiku, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film). Ústředním námětem projektu je tzv. disegno interno čili „vnitřní uspořádání“, tedy umělcovo obrazotvorné chápání podstaty daného námětu. Jde o princip, který ve Švankmajerově pojetí spojuje rudolfinský manýrismus a surrealistický „vnitřní model“. Důležitou součástí výstavy bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové (1940–2005), které s tvorbou Jana Švankmajera dodnes vede svébytný dialog. Bohatý doprovodný program je věnován jak stěžejním, tak i méně očekávatelným tématům, s nimiž Švankmajerova mimořádná imaginace pracovala a nadále pracuje.

#Čeští autoři
Více o výstavě
Vratislav Karel Novák – Stále v pohybu
18. 02. 2024 — 08. 09. 2024

Vratislav Karel Novák – Stále v pohybu

Vratislav Karel Novák (1942–2014) byl sochařem, tvůrcem autorského šperku a pedagogem. Jeho tvorba se vymyká jednoznačné kategorizaci; přesahuje hranice jednotlivých oborů a představuje tak zcela svébytný fenomén v českém umění od konce 60. let 20. století. Geometrická racionalita konstruktivismu se v jeho díle konfrontuje a prolíná se subverzní ironičností, tvrdost či ostrost kovu a skla se zranitelnou smyslností lidského těla.

#Současné umění #Čeští autoři
Více o výstavě
Martina Skala – Voyage
18. 02. 2024 — 18. 08. 2024

Martina Skala – Voyage

Martina Skala je v Čechách známá především jako autorka a ilustrátorka dětských knih. Výstava představí její originální kresby pro dětské knihy i volnou tvorbu, které společně mapují cesty napříč kulturními světy, jimiž sama prošla, od Malé Strany až po indiánské vesnice.

#Čeští autoři
Více o výstavě
O TOBĚ / Z nejmladší ženské malby a sochy
04. 02. 2024 — 18. 08. 2024

O TOBĚ / Z nejmladší ženské malby a sochy

Výstava představí kurátorský výběr z nejmladší ženské malby a sochy orientované na figuru a figuraci. Ústředním motivem projektu je jednak přítomnost silné generační výpovědi, jednak reflexe samotné proměny a aktualizace malířského a sochařského média v době post-informační, kdy se do konstituce díla zcela přirozeně integruje vliv informační mašinérie, společenského zrychlení, nových médií a především sociálních sítí.

#Současné umění
Více o výstavě
JIŘÍ STRAKA – MLČENÍ
04. 02. 2024 — 18. 08. 2024

JIŘÍ STRAKA – MLČENÍ

Koncept výstavy Mlčení akcentuje konflikt mezi „univerzální ideologií“, ať už jde o náboženský systém, nebo ideologický koncept ideálního uspořádání lidské společnosti, a pokusem o její aplikaci v konkrétních geografických a společenských podmínkách, zejména v kulturním prostředí této ideologii původně cizím. V tomto případě posloužil jako model (a záminka) impakt křesťanství, konkrétně katolicismu, do oblasti východní Asie, Číny a Japonska v 17. století. Ve vystavených obrazech se nenachází žádné řešení ani východisko.

#Čeští autoři
Více o výstavě
Stálá expozice Entrée
01. 01. 2024 — 01. 01. 2028

Stálá expozice Entrée

Entrée je reprezentativní expozicí vítající návštěvníky Galerie Středočeského kraje – jak jinak než prostřednictvím uměleckých děl. Entrée předkládá výběr třinácti monumentálních sochařských objektů od dvanácti významných autorů české výtvarné scény, jejichž práce se staly součástí sbírek GASK převážně v posledních několika letech, anebo se o jejich získání uvažuje.

#Současné umění #Čeští autoři
Více o výstavě
Faksimile Kutnohorské iluminace
01. 04. 2024 — 31. 10. 2024

Faksimile Kutnohorské iluminace

Kutnohorská iluminace (původně titulní list z dnes neznámé chorální knihy) vznikla koncem 15. století a její původ je spojován s dílnou významného pražského iluminátora Mistra Matouše. Jde o mimořádně kvalitní malbu, jež je v celoevropském kontextu unikátní svým detailním vyobrazením práce horníků v dolech i následného zpracování rudy, tavení stříbra a ražby mincí.

Více o výstavě
GASK pod širým nebem
24. 03. 2021 — 24. 03. 2033

GASK pod širým nebem

Projekt GASK pod širým nebem představuje v krásných zahradách za galerií sochy nebo prostorové instalace umělců zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazem nebo na výstavách současných či připravovaných.

Více o výstavě