Budova jezuitské koleje v Kutné Hoře je bezbariérová, tudíž vhodná pro zdravotně znevýhodněné skupiny.

GASK vychází z ideje rovného přístupu ke kultuře a vzdělání, jež spočívá v dostupnosti pro všechny stávající i potenciální návštěvníky a v předcházení a odbourávání možných bariér přístupu, a to nejenom fyzických či smyslových, ale i kulturních a psychických. V publiku vítáme návštěvníky různého věku, pohlaví, vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturou, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním.