V GASK vycházíme z přesvědčení, že umění je zásadním klíčem k tomu, jak člověk rozumí sám sobě. Otevírá svět krásy, tvořivosti, úžasu a tolerance, zároveň je výzvou, abychom uvažovali nově nad sebou i nad světem kolem sebe. Veškerá činnost GASK proto cíleně pěstuje a podporuje otevřený a tázavý vztah k originálním uměleckým dílům a jejich souvislostem s minulostí i současností. Vítáme návštěvníky různého věku a vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturním zázemím, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním – každý je pro nás partnerem v živé diskusi, umožňující cenné vhledy do sdílené lidské zkušenosti i společné uvažování o zásadních společenských tématech současného světa.

Galerie Středočeského kraje je svým primárním posláním muzeem umění, což znamená, že spravuje, ochraňuje a strategicky buduje sbírkový fond českého i mezinárodního umění. Sbírky GASK představují navzdory historickým diskontinuitám mimořádně ucelený a kvalitní přehled českého výtvarného umění od konce 19. století až po současnost. Dokládají rovněž skoro šedesátiletou historii naší instituce.

Monumentální vnitřní dispozice jezuitské koleje poskytuje velkorysý prostor pro pestrý a dramaturgicky promyšlený výstavní program GASK. Vedle oceněné stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence a expozice současného sochařství Alej světců nabízí GASK divákům zajímavou řadu paralelně uskutečňovaných programů proměnných výstav. V GALERII IV představujeme klíčové výstavní projekty velkého rozsahu – tematické i monografické. PROJECTROOM a EXPERIMENTÁLNÍ PROSTOR v přízemí poskytují možnost soustavného pohledu do tvorby současných výtvarníků mladší generace. WHITEBOX nabízí výjimečný výstavní prostor věnovaný tvorbě autorů, kteří se pohybují na pomezí designu a volného umění. V BLACKBOXU představujeme grafiku, kresbu a fotografii především ze sbírek GASK. Program PŘESAHY GRAFIKY je zaměřený na živý dialog grafiky s jinými tvůrčími obory (kresba, malba, socha, instalace, fotografie, digitální média). Program GALERIE V vzniká v návaznosti na aktivity galerijní knihovny. Vyčleněný prostor SILVERBOX v prostoru stálé expozice představuje intervence z oblasti videa a instalace a sezónně nabízí setkání s jedinečným dílem středověké knižní malby z našich sbírek – s Kutnohorskou iluminací.

Výstavní cyklus GALERIE VI, který je soustředěn kolem galerijní kavárny a intervencemi vybraných děl vstupuje i do jejího interiéru, vytváří pomyslný most mezi krásným prostředím zahrad a uměleckým bohatstvím ukrytým uvnitř koleje. Od května 2021 představuje projekt GASK pod širým nebem v galerijních zahradách sochy či prostorové instalace umělců zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazemAlej světců nebo na současných či připravovaných výstavách. Klíčovým momentem projektu je dialog mezi symbolickým sdělením uměleckých děl a malebným panoramatem historického centra a zeleně Kutné Hory.

GASK naplňuje, vedle sbírkové a výstavní činnosti, také dnes již nezastupitelnou roli ve zprostředkování umění. Edukační a interpretační programy doprovázející výstavní dramaturgii GASK jsou nepostradatelnou součástí nabídky, kterou veřejnosti zajišťuje Lektorské centrum GASK. Lektorské centrum GASK si od svého vzniku (2009) klade za cíl vytvářet co nejlepší podmínky pro různé cílové skupiny a pro jejich zážitek, kterým je osobní kontakt s originálním výtvarným artefaktem. V našich programech nacházejí návštěvníci bezpečný prostor k přemýšlení, k formulování svých otázek a k probouzení vlastní kreativity. Umění využíváme jako formu reflexe konkrétní společensko-historické situace.

GASK ve svém jedinečném kutnohorském sídle už není jen galerií, ale multifunkčním centrem, nabízejícím v průběhu celého roku bohatý kulturní i společenský program – koncerty, divadelní vystoupení, promítání filmů klasických i animovaných, odborná sympozia, konference a přednášky. Samozřejmou součástí nabídky služeb pro návštěvníky je možnost nákupu v knihkupectví a designshopu, posezení ve stylové kavárně nebo návštěva dětského koutku a vizuálních heren, určených dětem všech věkových kategorií. V krásných barokních sálech jezuitské koleje se pravidelně konají svatby i další společenské akce, které patří k životu široké veřejnosti.

GASK je institucí, která dodržuje nejvyšší profesionální i etické standardy. Je prostředím bohatým myšlenkově i citově. Je sídlem intelektuálním, kulturním i sociálním, jež pomáhá v širším měřítku k pozitivní transformaci hodnot dnešní společnosti.