Naším cílem je přibližovat publiku umění jako přirozenou součást života — a GASK chápeme jako místo otevřené všem.

Lektorské centrum GASK vzniklo v roce 2009 jako propojení instituce s veřejností. Pevnou součástí naší nabídky jsou výtvarné dílny pro děti a mládež, mezigenerační programy pro rodiny, edukační programy pro školní a zájmové skupiny nebo projekce filmů. Na komentovaných prohlídkách, přednáškách a celodenních výtvarných dílnách pro dospělé spolupracujeme s kurátorským oddělením, umělci a knihovnou GASK.

Ve své práci využíváme sbírkový fond GASK prezentovaný ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem — Obměny a intervence.
Koncept stálé expozice GASK originálně, smysluplně a efektivně posiluje zásadní myšlenku, že umění není pouze záležitostí estetiky, ale především reflektuje společnost a že každé dílo podává zprávu o světě. Každý dílčí program vytváříme s respektem k uměleckému dílu a kurátorské koncepci.

Umění jako způsob myšlení a komunikace.
Umění jako jeden z klíčů ke světu, k našemu prostoru, k nám samotným.
Umění jako jedna z cest k porozumění a empatii.

Prostory Lektorského centra

Ateliéry Lektorského centra

Vizuální herny jsou interaktivním prostorem v prvním patře severního křídla jezuitské koleje, který umožňuje doslova vstoupit do děl světových malířů. Autorkou koncepce je Barbora Zachovalová.

Dětský koutek jako místo rozvíjející senzomotorické schopnosti dětí, podporující tvořivost a koncentraci a podněcující dětskou fantazii. Současně místo pro odpočinek a zklidnění. Nové pojetí galerijního místa pro děti vzniklo v rámci projektu GASK bez bariér, jehož jednou z cílových skupin jsou děti s poruchou autistického spektra.

Edukátorky LC GASK