Odborná knihovna Galerie Středočeského kraje slouží všem zájemcům o výtvarné umění.

Odborná knihovna Galerie Středočeského kraje soustřeďuje publikace o výtvarném umění a jejím hlavním účelem je sloužit nejen potřebám zaměstnanců galerie, ale i zájemcům z řad externích odborníků a soukromých badatelů.

Knihovní fond, jehož tematickým těžištěm je české moderní umění a jemu spřízněné obory (architektura, design, typografie), nabízí četné monografické studie, výstavní katalogy, průvodce po domácích i světových galeriích a muzeích, rozličné encyklopedie a publikace populárně-naučného charakteru apod. K dispozici je rovněž řada časopisů, bulletinů a příležitostných tisků.

Knihovna se také podílí na přípravě doprovodných programů GASK, jejichž hlavním cílem je předkládat mezioborová témata, ve kterých se výtvarná kultura protíná s literaturou, hudbou, filmem, historií či filosofií. Za tímto účelem je navazována spolupráce s předními umělci, teoretiky umění a historiky.

Knihovna GASK schraňuje publikace týkající se výtvarného umění ve všech jeho projevech (malba, sochařství, grafika, architektura, fotografie, nová média atd.). V současné době knihovní fond – průběžně doplňovaný o nové tituly – obsahuje několik tisíc monografií, výstavních katalogů, sborníků a časopisů. Knihovna není zápůjční, nabízí však příjemný prostor badatelny s krásným výhledem, kde lze jednotlivé publikace studovat. Návštěvu knihovny je možné domluvit s knihovníkem Petrem Adámkem, který se těší na Vaši návštěvu.

Petr Adámek

Knihovník a dramaturg T: +420 602 303 172
Prohlédněte si nový interaktivní katalog