Objednání edukačních programů pro žáky a studenty

Dostupnost

 • Programy je možné objednat prostřednictvím kontaktů Lektorského centra GASK, a to alespoň tři týdny předem.
 • Maximální počet žáků/studentů ve skupině je 20. Skupiny nad 20 osob rozdělujeme s ohledem na bezpečnost uměleckých děl ve výstavních prostorách.
 • Minimální počet žáků/studentů je 10.
 • Jakékoli specifické potřeby skupiny předem konzultujte, abychom mohli zajistit co nejplynulejší průběh programu a aby se u nás všichni žáci a studenti cítili dobře.

Délka programů

 • Programy pro MŠ: 60 minut
 • Programy pro ZŠ: 90 minut
 • Programy pro SŠ: 90–120 minut

Reálná délka programu závisí na aktivitě žáků/studentů nejen během části programu odehrávající se v expozicích, ale především během tvůrčí části programu v ateliéru.

Vstupné

 • 50 Kč za žáka/studenta, pedagogický doprovod zdarma
 • Projektové dny, víkendové programy a programy v rámci tzv. Šablon MŠMT: 2.000 Kč za program a skupinu
 • Platbu na fakturu budeme řešit alespoň 14 dní před konáním programu.
 • Doprovodný program v angl. jazyce: 1.000 Kč paušál za program + 100 Kč / žáka + ped. doprovod zdarma
 • Bezplatné zrušení programu je možné alespoň týden předem. Pokud dojde ke zrušení programu v časovém předstihu menším než týden, poplatek za zrušení je 500 Kč.

Organizační detaily v den konání programu

 • Doporučujeme naplánovat příchod do GASK alespoň 10 minut před domluveným začátkem programu, aby vám vznikl časový prostor na využití šatny a toalet.
 • Budete-li mít jakékoli zpoždění, prosíme, vždy volejte edukátorce, která povede objednaný program. Telefonní kontakt bude uveden v e-mailu zaslaném od Lektorského centra GASK týden před konáním programu. Zpoždění více než 15 minut komplikuje realizaci programu v plném rozsahu.
 • S ohledem na bezpečnost uměleckých děl je nutné odložit si batohy a tašky v šatně.
 • Edukátorky Lektorského centra čekají na skupiny u pokladny GASK.

Objednání akreditovaných kurzů pro pedagogy

Dostupnost

 • Kurzy je možné objednat prostřednictvím kontaktů Lektorského centra GASK, a to alespoň dva měsíce předem.
 • Maximální počet pedagogů ve skupině je 15.
 • Minimální počet pedagogů je 5.

Délka kurzů

 • 5 vyučovacích hodin

Vstupné

 • 2.000 Kč / pedagog
 • Vstupné zahrnuje odborné vedení, vstupy do expozic GASK a ateliérů LC GASK, výtvarný materiál a studijní materiály.

Kontakty Lektorského centra GASK