Karin Vrátná Militká studovala učitelství výtvarné výchovy a matematiky pro střední školy na Univerzitě Palackého
v Olomouci a výtvarnou tvorbu na St. Cloud State University of Minnesota v USA.
Od roku 2021 studuje v doktorském programu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V dizertačním projektu se věnuje spojení matematiky a výtvarného umění v muzejní edukaci.

Lektorské centrum GASK vede od roku 2011. Pro GASK vypracovala vzdělávací strategii, v jejímž rámci připravuje každoroční dramaturgii a finanční záměr Lektorského centra GASK. V přímé praxi edukátorky připravuje projekty pro školní skupiny, rodiny a skupiny návštěvníků se specifickými potřebami.