0

Košík

Hledat Menu
GASK bez bariér

V Lektorském centru GASK i v celé instituci vycházíme z myšlenky rovného přístupu ke kultuře a vzdělání.

Akce v programu GASK bez bariér

Mezi návštěvníky GASK vítáme lidi různého věku, vzdělání, kultury, náboženského vyznání i zdravotního či sociálního znevýhodnění. Ve spolupráci s komunitami se snažíme pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. A to v obou směrech. GASK je místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické.

GASK bez bariér
Naši nabídku programů a aktivit rozvíjíme vždy se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb našich návštěvníků. Vycházíme z myšlenky rovného přístupu ke kultuře a vzdělání. V publiku vítáme návštěvníky různého věku, vzdělání, s různými životními zkušenostmi, kulturním zázemím, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním. Jsme místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické. V roce 2021 jsme navázali spolupráci s Mateřskou školou speciální, Základní školou a Praktickou školou Diakonie ČCE Čáslav. Toto partnerství zavedlo do galerie děti s poruchou autistického spektra (PAS) a přineslo škole i galerie pevné přátelství, které se pohybuje na spektru vzájemného porozumění, bezpečí a otevřené mysli i srdce. Velmi bychom si přáli, aby tato myšlenka pronikla i za zdi naší galerie. Proto se 1/4 / 2023 v prostorách dětského koutku sejdou čtyři osobnosti, které mají ke světu s PAS blízko. Zazní čtyři krátké příběhy o tom, jaké to je, když je autismus v různých podobách a na různých úrovních spektra v každodenní praxi. Drobným příspěvkem lze symbolicky překlenout zdi galerie a pomoci tam, kde je opravdu třeba – otevřít přípravnou třídu pro děti s nejvážnějšími zdravotními hendikepy v Kutné Hoře. Na konci symbolicky zazáří modré světlo, které odstartuje měsíc porozumění autismu.