0

Košík

Hledat Menu
GASK bez bariér

V Lektorském centru GASK i v celé instituci vycházíme z myšlenky rovného přístupu ke kultuře a vzdělání.

Akce v programu GASK bez bariér

Mezi návštěvníky GASK vítáme lidi různého věku, vzdělání, kultury, náboženského vyznání i zdravotního či sociálního znevýhodnění. Ve spolupráci s komunitami se snažíme pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. A to v obou směrech. GASK je místem, kde jsou přijímány odlišnosti – ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické.