Milí a vážení pedagogové,

na školní rok 2023/2024 jsme v Lektorském centru GASK pro vás a vaše žáky a studenty aktualizovali nabídku edukačních programů ve variantách pro jednotlivé stupně vzdělávání.

Během přípravy konkrétních programů a při pozdější realizaci zohledňujeme také inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Naše nabídka vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. V konkrétních programech pracujeme s interdisciplinárními vazbami a zohledňujeme průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.

Každý program má svůj potenciál využití ve výuce, aby otevřel žákům a studentům nové možnosti jejich studia. Edukační programy jsou situovány do stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, která prezentuje sbírky instituce, a do prostor celé jezuitské koleje, sídla GASK.

Protože tým GASK připravuje novou stálou expozici, je pro letošní školní rok nabídka programu ve Stavech mysli omezena jen první pololetí. V druhém poletí vám nabídneme programy k proměnným výstavám Františka Kupky, Martiny Skala a především Jana a Evy Švankmajerových.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Vaše LC GASK