Milí a vážení pedagogové,

na školní rok 2022/2023 jsme v Lektorském centru GASK pro vás a vaše žáky a studenty sestavili nabídku edukačních programů ve variantách pro jednotlivé stupně vzdělávání.

Během přípravy konkrétních programů a při pozdější realizaci zohledňujeme také inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Naše nabídka je rozdělena do balíčků, které vycházejí ze vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. V konkrétních programech pracujeme s interdisciplinárními vazbami a zohledňujeme průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí.

Každý z celkem pěti balíčků – Stavy mysli, Po/kroky umění/m, Galerie školou, Rok v galerii, Tvář barokaArt is Cool – má svůj potenciál využití ve výuce, aby otevřel žákům a studentům nové možnosti jejich studia. Edukační programy jsou situovány do stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, která prezentuje sbírky instituce, a do prostor celé jezuitské koleje, sídla GASK.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Vaše LC GASK